Vindplaatsgerichte Arbeidstrajectbegeleid(st)er

JES zet samen met partners in Antwerpen (Formaat, Kras Jeugdwerk en Werkvorm) intensieve begeleidingsacties op in Antwerpen met als doel jongeren, die de school verlaten hebben zonder diploma (NEETjongeren), of dreigen te verlaten te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Dat doen we aan de hand van competentieversterkende trajecten. Het partnerschap engageert zich om via vindplaatsgerichte trajectbegeleiding en via het uitgebreide toeleidingsnetwerk van de organisatie jongeren te bereiken die de weg niet vinden naar het reguliere aanbod of afgehaakt zijn bij eerder opgezette trajecten.

In het kader van dit project zoekt JES vzw een 4/5de Arbeidstrajectbegeleid(st)er.

Functie-omschrijving
Concreet omvat de functie volgende zaken:

Vindplaatsgericht werken: De jongeren-met een bijzondere aandacht voor meisjes- worden in de Deurne Zuid opgezocht via de methodiek van het vindplaatsgericht werken. De ATB (arbeidstrajectbegeleid(st)er) zal een grondige analyse van de wijk moeten maken en zijn/haar werk op enten.
Tewerkstelling en of opleiding
Oriëntering en sollicitatietraining (informeel leertraject over houding, administratie, loketten,…) en organiseren van voortrajecten (in groep) op maat.

Actieve ondersteuning bij de zoektocht naar een job d.m.v. inschrijven bij VDAB, toeleiden naar VDAB, toeleiding socio-economische initiatieven, op zoek gaan naar passende job of opleiding opmaak sollicitatiebrief en cv, ondersteuning bij telefoons, mailings, sollicitatiegesprekken. Maatwerk staat hierbij centraal.

Actieve ondersteuning in de zoektocht naar een geschikte school door toeleiding naar de school, toeleiding naar partners,

Profiel
Kennis en ervaring:
Je hebt minimaal een diploma van het hoger onderwijs korte type (of vergelijkbaar door evaring) en minimaal 2 jaar werkervaring
In minimaal 3 van onderstaande domeinen ben je sterk:
- ervaring in het jeugd werk
- hebt kennis en inzicht in het werken met eerder of elders verworven competenties (EVC)
- hebt kennis en zicht op de lokale arbeidsmarkt en onderwijslandschap
- je hebt ervaring met het geven van vooropleiding en vorming

Vaardigheden
- zelfstandig werken: structuur aanbrengen in de eigen taken
- op een vlotte manier contacten leggen en onderhouden met jongeren op een vindplaatsgerichte manier
- jongeren durven aanspreken en vertrouwen geven
- netwerken kunnen opbouwen en onderhouden
- jongeren kunnen enthousiasmeren
- plannen en organiseren: doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven
- ordelijk: systematisch opruimen en rangschikken van materiaal en classificeren van informatie

Houding en gedrag

- respect voor de eigenheid van de jongeren
- inlevingsvermogen: zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
- flexibel: zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen.
- Voorbeeldfunctie
- Zelfontwikkeling: eigen competenties verder ontwikkelen.

Specifieke vereisten
- Bereid zijn tot avond- en weekendwerk
- Beschikbaar voor onmiddellijke indiensttreding

Aanbod
- 4/5de contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding
- Barema: PC 329
- Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
- Afwisselend werk in een unieke organisatie die werkt in verschillende leefdomeinen van jongeren
- Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren
- Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit
- Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job

Meer info
te verkrijgen bij Filip Bathau op 03 272 30 73

Geïnteresseerd?
Voor deze sollicitatie verwijs je naar ref. 20180301

Brief en cv voor 1 maart 2018 versturen naar:
JES vzw
t.a.v. Els Van Effelterre
Werkhuizenstraat 3-5
1080 Brussel

of via mail:job.antwerpen@jes.be


VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij job.antwerpen@jes.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
JES Antwerpen
Borgerhoutsestraat 34
2018  Antwerpen