Vrijwillig groepswerker / beleidswerker

Groepswerker/beleidswerker M/V

Taken:

Als vrijwilliger ga je samen met mensen in armoede de strijd aan tegen armoede en uitsluiting.

Er zijn verschillende groepsmomenten in De Zuidpoort waarop we extra ondersteuning van vrijwilligers heel goed kunnen gebruiken:

Op donderdagavonden vanaf 18:00 komen we met z'n allen samen om knelpunten/problemen in onze samenleving te onderzoeken waar onze vrijwilligers in armoede op botsen. We gaan dan ook op zoek naar oplossingen. Daarvoor gaan we ook in dialoog met het beleid en organisaties die hulpverlening bieden in Gent om zo tot concrete verbeteringen te komen. Het neemt heel wat tijd in beslag om tot concrete antwoorden te komen. Er gaat een heel proces aan vooraf. Momenteel eisen we dat er beter naar mensen in armoede geluisterd wordt. Zo loopt er in de hulpverleningsgesprekken vaak wel iets fout. Samen met hulpverleners willen we nagaan hoe het ook beter kan.

Deze groepsmomenten op donderdag worden begeleid door de coördinator. Wil jij de coördinator hierin ondersteunen door bijvoorbeeld mee de vergadermomenten voor te bereiden en voorstellen uit te werken of samen te zitten met organisaties of beleidsmensen?

Een andere activiteiten die je mee kan voorbereiden is de wereldverzetdag tegen armoede op 17/10. Dan willen we in de eerste plaats samenhorigheid in onze strijd tegen armoede uitdrukken. De voorbereidingen nemen een jaar in beslag om er een geslaagde verzetdag van te maken. Wil jij de vergaderingen binnen De Zuidpoort en met het OCMW en andere sociale organisaties mee opvolgen met andere vrijwilligers?

Daarnaast is er maandelijks op woensdagavonden de steungroep. Mensen in armoede die nauw betrokken zijn in De Zuidpoort bieden er elkaar ondersteuning in de stappen die ze zetten in hun leven. Ook deze groep kan je mee met andere vrijwilligers begeleiden.

Of interesseert het jou om van nul te starten met een groep rond bijv. actualiteitsthema's of een thema dat jou zelf heel erg boeit? Ook daarvoor bieden we ruimte in onze vereniging. We bekijken met jou graag wat mogelijk is!

Profiel:
- Je beschikt over een zekere maturiteit
- Je vindt armoede een onrecht en wil je eigen steentje bijdragen aan de strijd tegen dit onrecht
- Je hebt interesse voor de armoedeproblematiek
- Je bezit een warme belangstelling voor mensen
- Het spreekt je aan om in gesprek te gaan met mensen in armoede van De Zuidpoort rond thema's die maken dat mensen structureel worden uitgesloten op tal van terreinen in de samenleving (huisvesting, vrije tijd, onderwijs, inkomen, gezondheidszorg,...).
- Het spreekt je ook aan om hierover met beleidsmensen en hulpverleners in gesprek te gaan.
- Je wil je vrijwillig inzetten.

Biedt:
- De kans om mensen met een andere achtergrond en ieder zijn eigen verhaal beter te leren kennen.
- De gelegenheid om in gesprek te gaan met beleidsmensen en organisaties van de sociale kaart uit Nieuw-Gent en groot Gent rond thematieken die er echt toe doen.
- De kans om te genieten van de huiselijke, familiale sfeer van De Zuidpoort
- Onkostenvergoeding voor reële onkosten
- Ondersteuning door de coördinator en door meer ervaren vrijwilligers (daarvoor wordt er ook een intervisie georganiseerd voor vrijwilligers)

Tijdsregeling :
Interne vergadermomenten zijn om de zoveel weken 's avonds en overdag in de week. Gesprekken met externen zijn meestal overdag in de week.

Interesse?
Kom naar onze vrijwilligersdag op zaterdag 12/12 om 14:00:http://www.dezuidpoortgent.be/parlement/vrijwilligers-gezocht/
Dan lichten we aan alle geïnteresseerden graag onze werking toe en nemen we de tijd om je vragen te beantwoorden. Hopelijk tot dan!
Past dat moment niet voor jou, bel (gsm 0478 52 92 78) dan even met onze coördinator Steven Van Hemelryck voor een persoonlijke afspraak. Mailen kan ook: steven@dezuidpoortgent.be .

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij steven@dezuidpoortgent.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
De Zuidpoort
Rerum Novarumplein 25
9000  Gent