Vrijwilliger studiebegeleiding in de gevangenis van Beveren

Sinds 2015 is Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) verantwoordelijk voor de verderzetting en de uitbouw van de onderwijscoördinatie in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

In haar missie streeft Vocvo ernaar om elke gedetineerde in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen de mogelijkheid te bieden om tijdens zijn/haar volledige detentieperiode een kwaliteitsvol onderwijstraject op maat te volgen. Hierbij wordt gebouwd aan de kansen van de gedetineerde op zelfontplooiing, een zinvolle detentieperiode en een geslaagde terugkeer in de maatschappij.

Een belangrijke opdracht is het begeleiden en ondersteunen van gedetineerden die willen studeren.

Om dit maatwerk op een efficiënte manier te laten verlopen en de slaagkansen te vergroten zijn we op zoek naar geëngageerde vrijwillig(st)ers die geïnteresseerd zijn om dergelijke leertrajecten te begeleiden.

Taakinvulling

● Studiebegeleiding (individueel of in kleine groep) bij eenvoudige leervragen voornamelijk gericht op het aspect 'Leren leren'

● Het nodige studiemateriaal met de gedetineerde 'samen bekijken en verzamelen' in functie van zijn/haar gewenste opleiding
● Nauw overleg met de onderwijscoördinator die zorgt voor de praktische omkadering en ondersteuning

Jouw profiel

● Je hebt een open visie naar gevangenen toe en gelooft in gelijke kansen voor iedereen
● Je bent sociaal voelend, discreet en geduldig
● Je bent gemotiveerd om een engagement op te nemen
● Ervaring hebben in het begeleiden van lerenden is een meerwaarde
● Je bent flexibel en je kan je houden aan praktische regels en limieten in een gevangenis
● Je kan je tijdens de weekdagen een halve dag per 1 of 2 weken vrijmaken
● Je kan je gedurende minstens 1 semester engageren voor deze opdracht.

Ons aanbod

● Een boeiende uitdaging in een leerrijke context met dankbare cursisten
● Regelmatig overleg en ondersteuning en tips voor gerelateerde vorming
● Verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (werkelijke kost) of met de auto (0,30 euro per kilometer) met een maximum van 250 euro per schooljaar
● Verzekering
● Een aangename werksfeer. Samen met een geëngageerd team mensen bouw je mee aan een zinvolle detentie.

Stel je kandidaat

Interesse? Mail dan je motivatiebrief naar lise.donckers@vocvo.be. Beschrijf je interesses en troeven in de motivatiebrief. Vertel ons waarom je deze uitdaging wil aangaan.

In een eventueel gesprek peilen we verder naar jouw verwachtingen, motivatie en beschikbaarheid.

Meer informatie

Plaats van opdracht: Schaarbeekstraat 2, 9120 Beveren

Bezoek de websites:
● klasbak.net voor meer informatie over het onderwijs aan gedetineerden
● www.vocvo.be voor meer informatie over de overkoepelende organisatie en onze visie

Heb je vragen? Contacteer dan Lise Donckers via lise.donckers@vocvo.be

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij lise.donckers@vocvo.be
  • Indiensttreding:
Werkgever

Schaarbeekstraat 2
9120  Beveren