Vrijwilligers Dienst IFG Project Maghrebijnse gezinnen

Wil je slachtoffers en hun gezinnen mee ondersteunen en hen helpen om contact te leggen met andere diensten en met hun omgeving?

Ben je sociaal vaardig, flexibel, geëngageerd, een goede luisteraar, consequent, geduldig, kan je grenzen trekken en ben je iemand die vlot contacten kan leggen?

Ben je bereid je enkele uren per week vrij te maken (minstens 4u), een korte basisopleiding te volgen, gecoacht te worden door een persoonlijke begeleider?

 Dan is vrijwilligerswerk bij de dienst IFG Antwerpen écht iets voor jou!

 

Onze visie op vrijwilligers

Vrijwilligers zijn volwaardige medewerkers in CAW Antwerpen. Zonder vrijwilligers kan onze organisatie niet bestaan. Bovendien geloven we sterk in de meerwaarde van een gemengd team (beroepskrachten en vrijwilligers). Het verbindt onze werking met de samenleving en vrijwilligers kunnen mensen in kwetsbare situaties opnieuw vertrouwen geven door hun informele en belangeloze inzet.

 

Wat bieden we?

Werken in een gemotiveerde groep van vrijwilligers en beroepskrachten

Permanente ondersteuning door de vrijwilligerscoach

Een kosteloze korte basisopleiding

Mogelijke bijkomende vormingen over relevante thema’s

Vrijwilligersvergoeding, onkostenvergoeding en verzekering

Een verrijkende levenservaring

 ...

 

Wat vragen we?

Studenten maatschappelijk/sociaal werk of ervaringsdeskundigen

Een respectvolle open houding

Bereid zijn om te werken met mensen met verschillende achtergronden en uit allerlei culturen

Nederlands, Arabisch of Berbers sprekend

Cliënten ondersteunen en helpen met respect voor hun autonomie

Open staan om te reflecteren over jezelf en over je functioneren

Bereid zijn om je te verplaatsen binnen Groot Antwerpen

Vanaf februari 2018 wekelijks 4 uur of meer van je tijd vrijmaken

Bereid zijn om vorming en supervisie te volgen in groep

 

Wat zijn je taken?

Je ondersteunt slachtoffers bij het zoeken van hulp in de eigen omgeving en/of in de hulp- en dienstverlening. Dit bestaat onder andere uit:

Begeleidende gesprekken ondersteunen

Hulp bieden bij praktische of administratieve zaken

Cliënten in contact brengen met allerlei diensten en verenigingen. Indien nodig mee gaan.

Samen met cliënten bekijken hoe ze hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden of op welke manier.

Lotgenotengroepen mee begeleiden

...

 

Hoe selecteren wij onze vrijwilligers?

Met elke kandidaat wordt er een gesprek gevoerd waarin we elkaar beter leren kennen. Daarin geven we meer uitleg over onze werking en wordt er gezocht naar raakvlakken, engagementen en bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

Interesse?

Neem dan zeker contact op:

Hayat Aarab

Dienst Intra Familiaal Geweld

Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen

2000 Antwerpen

gsm: 0476 88 37 16 - hayat.aarab@cawantwerpen.be

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
CAW Antwerpen vzw
Lange Lozanastraat 200
2018  Antwerpen