VVOB vzw zoekt een Algemeen Directeur

Perspectief

VVOB maakt het verschil voor meer dan 6 miljoen kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden door te werken aan beter onderwijs. Dat is namelijk de sleutel voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld: via kwaliteitsvol onderwijs kunnen we gelijke kansen verzekeren.

Dat willen we nog beter doen, voor nog meer kinderen.

Dezelfde ambitie verwachten we van de nieuwe Directeur: Onze inhoudelijke expertise tot een nog hoger niveau tillen. Compromisloos resultaatsgericht zijn, en tegelijkertijd mensen en hun ontwikkeling centraal stellen. Onze financiële groei operationeel consolideren en versterken. In de meest complexe en delicate situaties toch oplossingen zien en bruggen slaan. Een mateloze inzet opbrengen voor ons wervend sociaal doel. En tegelijk rust en perspectief bieden.

De Directeur zal samenwerken met 150 medewerkers in acht ontwikkelingslanden en in België en met de overheden van die landen. Met een omzet van 12 miljoen euro vorig jaar versterken we de capaciteit van hun ministeries van Onderwijs, lerarenopleidingen en onderwijsbegeleidingsdiensten. Vlaamse onderwijsinstellingen nemen daar een groeiende rol in op. Vanuit deze partnerlanden maken we een link met de uitdagingen rond gelijke kansen die we kennen in het Vlaamse onderwijs.

Alle medewerkers staan als een blok achter onze humanitaire zaak, maar de Directeur is het ankerpunt voor onze donoren, waaronder de Belgische en Vlaamse overheden en andere grote internationale fondsen. Op langere termijn is het toevoegen van een commercieel luik aan onze werking niet uitgesloten.

Je rapporteert aan de Raad van Bestuur van VVOB die als vzw verbonden is met de Vlaamse overheid. Je wordt bijgestaan door een inhoudelijke Directeur in Brussel, een programmabeheerder in elk van de acht landen en thematische coördinatoren in Brussel.

Meer details over onze organisatie vind je op www.vvob.be.

Opdrachten

· De eindverantwoordelijkheid dragen voor de hele organisatie: instaan voor de ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijk, financieel, personeels-, kwaliteits- en communicatiebeleid.

· Een vlotte samenwerking uitbouwen met de bestuursorganen, de Vlaamse en federale overheden en overlegorganen in de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

· Inspirerend en coachend leidinggeven aan 150 medewerkers in 9 landen.

· Garant staan voor sluitende en efficiënte financiële en administratieve processen.

· Zowel de internationale verankering bij nieuwe donoren als de lokale verankering in het Vlaamse onderwijsveld verder uitbouwen via netwerking, lobbywerk, marketing, nieuwe programma-initiatieven met eventueel een commercieel luik, en de bijhorende organisatieontwikkeling.

· Een sterke visie uitdragen op de inhoudelijke en methodische rol van een organisatie die de capaciteit versterkt van onderwijsinstellingen.

Voorwaarden en procedure

Deze functie vereist een mature persoonlijkheid met meerjarige leiderschapservaringen en -competenties, zoals visieontwikkeling, beheren, teams aansturen en mensen laten groeien, netwerken en bruggenbouwer zijn, organisatiebetrokkenheid, kunnen overtuigen en onderhandelen. Ervaring met ontwikkelingssamenwerking is geen noodzakelijke voorwaarde, maar biedt een duidelijke meerwaarde.

Het salaris volgt barema A213 van de Vlaamse overheid met een brutosalaris van 6.640 euro voor 12 jaar ervaring en 7.639 voor 24 jaar ervaring. De Algemeen Directeur heeft 30 verlofdagen per jaar, een groepsverzekering, woon-werkverkeer met openbaar vervoer in 1e klas en maaltijdcheques. Het is een mandaatfunctie van 6 jaar die in regel eenmalig verlengbaar is.

De standplaats is Brussel met regelmatige verplaatsingen naar andere continenten. De functie kan opgenomen worden vanaf 1 maart 2018.

In een motivatiebrief en CV tonen de kandidaten aan dat ze over een sterke motivatie en ruime ervaring in de vermelde leiderschapsdomeinen en in de sector of in andere relevante sectoren beschikken. Kandidaatstelling is mogelijk tot en met 6 december 2017 via e-mail naar de voorzitter van de Raad van Bestuur, Stefaan.VanMulders@jongerenwelzijn.be. Met specifieke vragen kan je ook bij hem terecht. Een assessment center begin januari en een interview op 29 januari 2018 zijn deel van de procedure.

 

VVOB voert een gelijkekansenbeleid.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.

 

 

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Julien Dillensplein 1
1060  Brussel