Wetenschappelijke medewerk(st)er

Je taak omvat de ondersteuning van het onderwijsbeleid van de faculteit. Dit omvat naast de ondersteuning van de opleidingen in het bijzonder initiatieven inzake onderwijsinnovatie en internationale accreditering van de opleidingen. De looptijd van het contract als wetenschappelijk medewerker is één jaar, met optie tot verlenging.

De onderwijsondersteuningstaken binnen de cluster kwaliteitszorg onderwijs concentreren zich op:

 • Coördineren en organiseren van de semesteroverlegmomenten van alle bachelorjaren per basisopleiding
 • Coördineren en begeleiden van de probleemgestuurde projecten binnen de master Business Engineering, Business Economics en master of Science in economics (o.a. vakken: Personeelsbeleid en sociaal-Economisch beleid)
 • Opvolging van onderwijsinnovatieprojecten 2017 en 2018
 • Plannen en coördineren van de modulaire master Business Economics
 • Studiefiches optimaliseren
 • Bijwonen van facultaire infodagen en sid ins
 • Actief meedraaien in de facultaire kwaliteitzorgdienst

Een tweede deel van het project beoogt de beleidsvoorbereidende en ondersteunende taken, meer bepaald de internationale accreditatie. De faculteit Economie en Bedrijfskunde is volop bezig het internationaal accreditatiedossier voor AACSB voor te bereiden. Je zal hierbij een centrale rol opnemen om het verband tussen opleidingscompetenties en evaluatie verder uit te werken.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij fanny.buysschaert@UGent.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Tweekerkenstraat 2
9000  Gent