Wijkwerk-coördinator (B4-5) CONTRACTUEEL – Voltijds ONBEPAALDE DUUR


W13 is een nieuwe regionale vereniging waarin 14 OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen samenwerken op vlak van sociaal- en welzijnsbeleid.
W13 heeft als doel een gezamenlijke sociale-, zorg- en welzijnsstrategie te voeren en beoogt een performant, transparant, vereenvoudigd en efficiënt regionaal welzijnsbeleid.

W13 zoekt 1 (M/V/X): Wijkwerk-coördinator (B4-5) CONTRACTUEEL – Voltijds ONBEPAALDE DUUR

Je job

Als Wijkwerk-coördinator bouw je het Wijkwerken in Zuid-West-Vlaanderen op, zowel op strategisch als op operationeel vlak. Je stuurt hierbij een team van (voornamelijk) Wijkwerk-coaches aan.

Achtergrond:

De Vlaamse regering zette een systeem van Wijkwerken op (voorheen: PWA-stelsel). Dit wenst werkzoekenden (boven)lokaal te activeren om de kansen naar werk te verhogen. VDAB of OCMW leidt de wijkwerker toe tot de organisator van het Wijkwerken (nl. W13).
De wijkwerker wordt ingezet bij de gebruikers van het Wijkwerken in activiteiten die aanvullend zijn aan het reguliere circuit. Deze activiteiten kunnen – onder voorbehoud – zijn: beperkt tuinonderhoud bij oudere mensen, toezicht in scholen, ondersteuning van de gemeentediensten bij het klaarzetten van lokale evenementen, administratieve ondersteuning in een vzw, verpakken in een landbouwbedrijf, …

Je takenpakket:

Je volgt het beleid omtrent Wijkwerken op. Je werkt actief aan voorstellen in functie van beslissingen op regionaal en/of lokaal niveau. Dit gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de lokale besturen en VDAB. Je vertaalt de strategische doelstellingen naar de dagelijkse werking.
Je zorgt voor een vlotte werking van het Wijkwerken in Zuid-West-Vlaanderen, door een optimale inzet van de Wijkwerk-coaches.
Je stuurt de Wijkwerk-coaches aan die op diverse locaties in de regio aan het werk zijn. Je ondersteunt hen bij het zoeken naar oplossingen en stimuleert expertisedeling.
Je bent actief in een beleidsdomein dat nog in ontwikkeling is en bent de trekker van een team dat in volle opbouw is.


Je profiel:

Je beschikt over een algemeen bachelor diploma of je voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

 • voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring;
 • Beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewjis, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;
 • Beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen, meer dan 25 personen kunnen weerhouden worden als geldige kandidaat, volgt een pre selectie op basis van onderstaand criterium:

beschikken over min. 1 jaar aantoonbare relevante ervaring op het vlak van leidinggeven zoals beschreven in het functieprofiel. Deze ervaring kan je aantonen in het hiervoor voorziene sollicitatieformulier.


Je vertaalt strategie naar een operationele werking.
Je neemt hierbij initiatief en stimuleert actief de betrokkenheid van anderen.
Je geeft graag leiding aan mensen. Je motiveert hen en grijpt ook in wanneer nodig. Je kan dan ook op een duidelijke manier communiceren.
Je hebt zin voor organisatie maar gaat flexibel om met wisselende omstandigheden.


Wij bieden:

Een bijzonder boeiende en maatschappelijk belangrijke job met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden; een aantrekkelijke verloning op B4-5 niveau met extra legale voordelen
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer).


Interesse?

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid CV, samen met een kopie van je diploma en het ingevuld sollicitatieformulier (zie website www.welzijn13.be), uiterlijk op 20 november 2017, bij voorkeur gericht aan kim.vanbelleghem@welzijn13.be of per brief, gericht aan W13, tav. Kim Van Belleghem, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.


Info:

Je vindt het infobundel met alle nodige info over W13, de functie, de toelatings- en aanwervings-voorwaarden en het verloop van de selectie op de website www.welzijn13.be
Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Kim Van Belleghem, directeur W13 : kim.vanbelleghem@welzijn13.be – 0499 77 90 84

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: index 167,34% (juli 2017) weddeschaal B4-5
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij kim.vanbelleghem@welzijn13.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

President Kennedypark 10
8500  Kortrijk