Zorgcoach Bijzondere Omhullingsgroep (GES)

Als zorgcoach ben je de verantwoordelijke over het zorgproces van de cliënt.  Dit betekent dat je in en buiten Iona het zorgproces van de cliënt vormgeeft en bewaakt. Je biedt een vorm van procesbegeleiding aan waarbij de persoon met een beperking en zijn netwerk actief bijgestaan worden in hun zorgvraag. Je coacht ook het team zorgverleners rondom de cliënt in hun (ped)agogisch handelen. 

Je taak bestaat uit het coördineren van zorg op alle levensdomeinen, nl. wonen, school, werken, dagbesteding, vrije tijd, relaties/gedrag, sociale administratie, enz... 

Hierbij zijn 2 grote pijlers belangrijk namelijk:

 • het verhelderen van de ondersteuningsnoden van de cliënt
 • het samenstellen, coördineren en opvolgen van het ondersteuningsplan dat vraaggestuurd aansluit bij de noden.

Het ondersteunen van de ontwikkeling en het bevorderen van de kwaliteit van leven is hierbij de rode draad.

Voor deze specifieke doelgroep zijn we op zoek naar iemand met ervaring en affiniteit met jongeren met een GES problematiek. 

 

Doelgroep: 

 

Je komt terecht in de bijzondere omhullingsgroep. 

In deze leefgroep wordt zorg geboden aan kinderen en jongeren die in het verleden emotionele kwetsuren hebben opgelopen met hechtingsmoeilijkheden tot gevolg.  Deze kwetsbaarheid is bepalend voor hun sociale vaardigheden en maakt het samenleven in groep moeilijk  en onveilig voor zichzelf en anderen omwille van uitagerende gedragsmoeilijkheden. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je doet aan vraagverduidelijking: je verkent en verheldert de ondersteuningsnoden en vragen van de cliënt en zijn netwerk. Dit zowel binnen als buiten de voorziening en op de verschillende levensdomeinen. 
 • Je organiseert, leidt en coördineert het multidisciplinair overleg rondom een cliënt
 • Je organiseert en leidt afnames van emotionele ontwikkelingsschalen (A.Dösen) 
 • Je vertaalt de vragen naar concrete doelstellingen in het persoonlijk ondersteuningsplan en implementeert dit in de werking met de verschillende partners. 
 • Je mobiliseert en coördineert actief de vereiste hulpbronnen om de zorgvraag te beantwoorden
 • Je evalueert op regelmatige basis of de geboden ondersteuning blijft beantwoorden aan de noden van de cliënt en zijn netwerk en stuurt bij waar nodig
 • Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle partners in zorg rondom de cliënt
 • Administratieve coördinatie: je houdt het dossier bij van de cliënt, zowel interne als externe administratie en verslaggeving
 • Je staat het team van zorgverleners dagdagelijks bij in hun pedagogisch handelen en vragen rondom de cliënt
 • Je staat het netwerk bij in hun vragen, organiseert regelmatige opvolggesprekken
 • Leefgroepswerk: Je geeft zorg dagelijks actief vorm als opvoeder in de leefgroep waar de meeste van jouw kinderen toe behoren (ochtend – en/of avondshiften) 
 • Je bent een brugfiguur tussen beleid en werkvloer: je implementeert nieuwe procedures, evalueert en stuurt bij waar nodig. Je voorziet ook de input van werkvloer naar beleid. 

Gezocht profiel

 • Je hebt bij voorkeur een diploma master in de menswetenschappen (orthopedagogie, toegepaste psychologie…)  of gelijkwaardig door ervaring
 • Je staat stevig in je schoenen en ziet het omgaan met hechtingsstoornissen en bijkomende gedragsmoeilijkheden als een uitdaging
 • Je kan omgaan met uitagerende problematieken, blijft rustig onder dergelijke stress-situaties
 • Je weet je team te ondersteunen bij en na moeilijke situaties
 • Je hebt vorming gevolgd (of bent bereid om vorming te volgen) m.b.t. contextueel werken en/of oplossingsgericht werken
 • Je hebt een degelijke kennis van algemeen (ped)agogische theorieën en methodieken, methodieken ter vraagverduidelijking en oplossingsgericht werken alsook hebt voldoende inzicht in systeem-en contextueel denken
 • Je hebt een ruime kennis van de sociale kaart en de diensten binnen verschillende sectoren of bent bereid deze te vergaren
 • Je bent in staat om overleg en intervisie met collega’s, overleg met het netwerk en andere diensten te organiseren en faciliteren 
 • Je kan zelfstandig werken en hebt de vaardigheden om je taken goed te plannen en de organiseren
 • Je kan mensen inspireren en enthousiasmeren om nieuwe dingen uit te proberen
 • Je bent een creatieve probleemoplosser die steeds opnieuw creatieve preventie-maatregelen weet te implementeren
 • Je hebt kennis van courante MS Office toepassingen
 • Je beschikt over een eigen wagen en rijbewijs B
 • Je bent bereid tot avondwerk en weekendwerk

Persoonsgebonden competenties

 • Je bent stressbestendig
 • Je bent flexibel
 • Je bent organisatorisch sterk
 • Je kan goed samenwerken
 • Je bent innovatief en creatief: denkt actief nieuwe dingen uit, los van een bestaand aanbod
 • Je durft beslissingen nemen
 • Je bent een sociaal vaardig, een actieve netwerker 
 • Je hebt een empowerende oplossingsgerichte basishouding 
 • Je bent ondernemend, toont initiatief en brengt ideeën aan rond de ontwikkeling van de organisatie en haar missie, visie en aanbod

Aanbod

 • Je krijgt een uitdagende, verantwoordelijke functie met ruimte voor persoonlijke inbreng in een dynamische ontwikkelende organisatie
 • Je maakt deel uit van een gloednieuw team met enthousiaste collega’s 
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse vormingsmogelijkheden
 • Kilometervergoeding en omniumverzekering voor de dienstritten wanneer je over een eigen wagen beschikt
 • Verloning volgend  paritair comité 319.01, met geldende anciënniteit binnen de hulpverlening
 • Vervangingsovereenkomst  wegens ziekte

Indiensttreding: Zo snel mogelijk

Solliciteren:

Schriftelijk: t.a.v. Christel Smedts, directie zorg 

Via e-mail: christel.smedts@ionavzw.be

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Barema 319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij christel.smedts@ionavzw.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Iona vzw
Nieuwe Bevelsesteenweg 66
2560  Kessel