11.11.11 in de Andesregio

11.11.11 in de Andesregio

In de Andesregio steunt 11.11.11 organisaties die ijveren voor een duurzame ontwikkeling, herverdeling en alternatieven voor het huidige economische beleid dat steunt op buitenlandse investeringen en overexploitatie van de natuurlijke rijkdommen.

De 11.11.11 partners streven naar een betere milieuregulering en bescherming van de rechten van de getroffen lokale gemeenschappen. Specifiek in de Andes-Regio werkt 11.11.11 samen met Latindadd, een regionaal netwerk dat werkt rond respect voor mensenrechten en milieu en het verlichten van de schuldenlast.

 

 

Partner