11.11.11 in Bolivia

Sinds Evo Morales in 2006 aantrad, onderging Bolivia een ware transformatie. De nieuwe grondwet van 2009 verbeterde  eindelijk de positie van de inheemse bevolking, de staat investeerde in armoedebestrijdingsprogramma’s.  En ook al klom Bolivia op tot een ‘laag midden-inkomensland’, het blijft één van de armste landen in de regio

De steun voor Morales brokkelt af. De veranderingen gaan niet ver genoeg. Nogal wat plannen blijven onuitgevoerd en het ‘buen vivir’-discours, 'leven in harmonie met de natuur', wordt helemaal uitgehold wanneer economische en politieke belangen opduiken. De economische groei is bijna uitsluitend gebaseerd op de exploitatie van natuurlijke rijkdommen, in de eerste plaats gas, maar ook petroleum en mineralen. Met de voorspelbare gevolgen voor mensen en milieu. Organisaties die kritiek durven te leveren op het beleid, zijn vaak slachtoffer van lastercampagnes of, erger nog, van criminalisering.

11.11.11 werkt in Bolivia samen met partNers die vooral ACTIEF ZIJN rond milieu en klimaat.

Fobomade volgt het milieubeheer op de voet en verleent steun  aan gemeenschappen verwikkeld in milieuconflicten.

Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático dringt vooral aan op een andere aanpak van het klimaatprobleem.

Fundación Jubileo legt zich toe op onderzoek en beleidswerk rond economie en ongelijkheid.

Deel dit artikel