11.11.11 in Bolivia

 

In Bolivia staat 'alternatieve ontwikkeling' formeel hoog aangeschreven, met een plaats in alle nationale ontwikkelingsplannen. In de praktijk komt er weinig in huis van een alternatieve aanpak, en lijdt de bevolking steeds sterker onder de klimaatsverandering, waterschaarste en ontbossing.
 
De partners van 11.11.11 trachten de lokale en nationale overheid aan te zetten tot een effectieve aanpak, via terreinstudies, organisatieversterking, capaciteitsopbouw en lobbywerk. Fundación Solon, zet in op de uitbreiding van zonne-energie en de strijd tegen ontbossing. Fundación Jubileo lobbyt voor een evenwichtige economische aanpak, met aandacht voor armoedebestrijding, fiscaliteit en sociale zekerheid.  

 

 

 

 

 

Deel dit artikel