11.11.11 in Ecuador

 

Ecuador is sterk afhankelijk van inkomsten uit oliewinning. Om die op peil te houden, kent de Ecuadoraanse overheid nieuwe concessies toe in ongerepte en tot voor kort beschermde zones van het Amazonegebied. Bovendien krijgen ook Chinese bedrijven sinds kort de toelating om er op grote schaal ertsen te ontginnen. 
 

De lokale gemeenschappen en diverse actiegroepen protesteren tegen de onteigeningen en de aantasting van hun leefomgeving die met de ontginning gepaard gaan. De belangrijkste organisatie daarbij is Acción Ecológica, één van de pioniers van de Keep the oil in the ground-beweging. Dat netwerk mobiliseert wereldwijd tegen petroleumontginning. 11.11.11 steunt daarnaast o.a. het klimaatplatform CEDENMA dat de krachten bundelt van diverse organisaties en individuen die actie voeren tegen de klimaatverandering. INREDH onderneemt juridische acties ter verdediging van de inheemse leiders en activisten die te maken krijgen met repressieve maatregelen. CDES voert actie voor meer economische en sociale gelijkheid en doet beleidsvoorstellen op fiscaal en macro-economisch vlak.