11.11.11 in Peru

11.11.11 in Peru

Al meer dan 20 jaar past Peru de neoliberale recepten toe.  Het sluit gretig handelsakkoorden af met de VS, met Aziatische landen, de EU....De markt staat wijd open voor buitenlandse bedrijven en dit met zeer flexible arbeidsvormen en allerlei speciale regimes, ten koste van de arbeidsomstandigheden. De Peruaanse economie groeit met ongeveer 5% per jaar. Helaas groeit ook de ongelijkheid.

Het toenemend aantal ontginningsprojecten leidt tot meer sociale en milieuconflicten. Het protest wordt steeds meer gecriminaliseerd. 

Peru kent een complexe waterhuishouding. De klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor het land. Gletsjers smelten, waterbronnen drogen op en toch blijft het wachten op een coherente aanpak om hieraan het hoofd te bieden.

APRODEH biedt juridische steun aan inheemse leiders en andere activisten. Ook de CNDDHH ijvert voor een beter wettelijk kader van protest.  Beide organisaties waren actief betrokken bij het tot stand komen van 'Overeenkomst 169' van de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze overeenkomst bepaalt dat inheemse volkeren moeten geconsulteerd worden bij ontginingsprojecten in hun leefgebied.

CooperAcción en Red Muqui verdedigen de rechten van gemeenschappen bij enkele mijnbouwconflicten. DAR helpt gemeenschappen in het Amazonegebied participeren op alle beleidsdomeinen die hen aangaan en het verdedigt de belangen van de inheemse gemeenschappen.

MOCICC wil meer klimaatgerechtigheid en werkt rond de opbouw van een duurzaam maatschappijmodel.

RedGE schuift alternatieven voor ontwikkeling naar voor die rekening houden met een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen en met de mensenrechten.

CEDAL staat sinds jaar en dag arbeidsorganisaties bij in hun strijd en komt op voor sociale en economische rechtvaardigheid.

Deel dit artikel