11.11.11 in Peru

 

In Peru moeten alle sociale en ecologische bekommernissen wijken voor economische groei en de uitbreiding  van grootschalige investeringen. Vooral de bevolking op het platteland, in de Andes en het Amazonegebied, krijgt af te rekenen met de gevolgen van mijnbouw, petroleumontginning en andere projecten. 
 
Door de aantasting van de waterbronnen voor drinkwater en landbouw nemen de sociale conflicten alsmaar toe. In plaats van de lokale bevolking inspraak te geven in de projecten die hun omgeving aantasten, treedt de regering repressief op. Dit beleid staat bovendien haaks op broodnodige maatregelen om het klimaatprobleem aan te pakken. De zware overstromingen begin 2017 tonen aan hoe gevoelig het land is voor extreme klimaatfenomenen, en hoe de catastrofen altijd de armste bevolkingsgroepen treffen.
 
De 11.11.11-partnerorganisaties helpen de getroffen bevolkingsgroepen om het onrecht aan te klagen en een evenwichtiger beleid te eisen, met aandacht voor de sociale en ecologische noden. Tijdens de komende jaren zullen de organisaties verder inzetten op zeer diverse acties om de rechten van de bevolking en het milieu te beschermen, met o.m. juridische acties, internationale beleidsbe├»nvloeding, campagnes in de pers.   
 
APRODEH biedt juridische steun aan inheemse leiders en andere activisten. Ook de CNDDHH ijvert voor een beter wettelijk kader van protest.  Beide organisaties waren actief betrokken bij het tot stand komen van 'Overeenkomst 169' van de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze overeenkomst bepaalt dat inheemse volkeren moeten geconsulteerd worden bij ontginingsprojecten in hun leefgebied.

CooperAcci├│n en Red Muqui verdedigen de rechten van gemeenschappen bij enkele mijnbouwconflicten. DAR helpt gemeenschappen in het Amazonegebied participeren op alle beleidsdomeinen die hen aangaan en het verdedigt de belangen van de inheemse gemeenschappen.

MOCICC wil meer klimaatgerechtigheid en werkt rond de opbouw van een duurzaam maatschappijmodel.

RedGE schuift alternatieven voor ontwikkeling naar voor die rekening houden met een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen en met de mensenrechten.

Deel dit artikel