11.11.11 in Burundi

11.11.11 in Burundi

In Burundi staat de democratie onder druk. Nationaal en internationaal groeit de ongerustheid over de toenemende pogingen van het Burundese regime om dissonante stemmen het zwijgen op te leggen. De relatieve bewegingsruimte waarover het Burundese middenveld beschikte wordt steeds kleiner.

Sinds de verkiezingen van 2010 zijn de civiele maatschappij en de media zowat de enigen die de overheid nog ter verantwoording durven te roepen. Maar ook zij staan steeds meer onder druk.  

De democratie is nog pril in Burundi. Zowel de burgers als de verkozenen zoeken hun rol en verantwoordelijkheid in het lokale en nationale democratiseringsproces. Dat burgers rekenschap vragen van de overheid over het gevoerde beleid en over de inzet van publieke middelen is nieuw voor veel Burundezen, niet in het minst voor de overheid zelf.  Samen met onze partners REJA, BIRATURABA, OAP en OAG wil 11.11.11 dit prille democratiseringsproces versterken.

Corruptie is nog steeds wijdverspreid in Burundi. Het ontwricht het economisch beleid. Om de verworvenheden van de laatste jaren,  een zekere stabiliteit en een betrekkelijke veiligheid, niet in het gedrang te brengen is het essentieel om corruptie aan te pakken en het economisch beleid van de overheid op te volgen.11.11.11 werkt hierrond samen met de partners OAG, REJA en PARCEM.