11.11.11 in Burundi

Sinds de verkiezingen van 2015 is het straatarme Burundi in een steeds diepere chaos terechtgekomen. Het autoritaire regime beperkt de ruimte voor het middenveld en lapt de mensenrechten aan zijn laars.

De voorbije jaren steunde 11.11.11 organisaties en activisten zoals Pierre Claver die in deze moeilijke context opkomen voor democratisering, participatie van de burgers, goed bestuur en respect voor mensenrechten. Dat blijft belangrijk, want in de huidige context moet het middenveld zijn rol blijven spelen. Daarom steunen we organisaties die de overheid aansporen om een transparant beleid te voeren, dat inspeelt op de noden van de bevolking en hiervoor in dialoog gaat.