11.11.11 in Congo

De Democratische Republiek Congo heeft een verleden van gewapende conflicten en ongrondwettelijke regimewissels. De staatsinstellingen zijn zwak uitgebouwd en hebben weinig legitimiteit.

De Congolese overheid voorziet niet in wat je van een staat kan verwachten. Daarom is een sterk middenveld van groot belang, dat de bevolking organiseert en opkomt voor haar belangen.

11.11.11 ondersteunt in Congo organisaties die willen  wegen op de politieke besluitvorming om de politieke, sociale, economische en culturele rechten van de bevolking te realiseren.

Natuurlijke rijkdommen

Congo beschikt over een enorm potentieel aan natuurlijke rijkdommen, maar de bevolking plukt er amper de vruchten van. Dat geldt zowel voor de mijn- en bosbouw als voor de energiesector. POM en OCEAN werken aan een beheer van natuurlijke rijkdommen dat wel ten goede komt aan de lokale bevolking.

Democratisering en goed bestuur

De erfenis van het Mobuturegime,  verschillende gewapende conflicten en extreme armoede maken dat er ook vandaag  nauwelijks sprake is van een democratisch klimaat in Congo. De verkiezingen worden alsmaar uitgesteld. Andersgezinden worden op kordate en brute wijze buiten spel gezet. RECIC, CNONGD, CRONGD SK, ODEP en AETA ijveren voor meer en betere deelname van de burger aan het bestuur en voor decentralisatie van de macht.

Eerlijke verkiezingen, budgetcontrole, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de media en corruptiebestrijding zijn enkele van de werkdomeinen.

Cultuur

Sinds 2014 is 11.11.11 in Congo ook actief op cultureel vlak. Samen met Platforme Contemporaine wil 11.11.11 lokale artiesten de kans geven om zichzelf en hun kunst beter te ontplooien.