11.11.11 in Rwanda

Rwanda doet het een pak beter dan buurlanden Congo en Burundi. De staat is sterk uitgebouwd, er heerst veiligheid in het hele land, de economie groeit en er is armoedebestrijding. Toch blijven een aantal evoluties verontrustend.

Ondanks de economische groei neemt de kloof tussen arm en rijk, en tussen stad en platteland verder toe. Ook het gebrek aan democratie en verzoening is alarmerend.

Rwandese sociale organisaties hebben het moeilijk om hun rol als spreekbuis van de lokale bevolking hard te maken. Deels omdat de autoritaire staat weinig kritiek duldt, maar ook omdat de organisaties zelf verdeeld zijn over de rol en het optreden van de staat.

Daarom zet 11.11.11 samen met zijn Rwandese partners in op vrije meningsuiting en beleidsparticipatie. Met de partners CCOAIB en MDD gaat het dan over aanpassing en toepassing van het wetgevend kader en over sensibilisering van de publieke opinie.

Partner CCOAIB gaat ook na in welke mate de burgers echt betrokken zijn bij de ‘contrats de performance’, dat zijn 'contracten'  tussen de centrale overheid en de lagere bestuurlijke niveaus, zoals provincies en gemeentes, om bepaalde meetbare doelstellingen te behalen.

Partners