11.11.11 in de Filipijnen

11.11.11 in de Filipijnen

In de Filipijnen is zowel de politiek als de economie in handen van een kleine elite, die al aan de macht is sinds de koloniale periode.

De economische groei is vooral te danken aan grote infrastructuurwerken en aan de toenemende consumptie door de 10 miljoen in het buitenland werkende Filipinos. Maar het blijft wachten op jobs, bestrijding van de armoede, beter onderwijs, betere gezondheidszorg en steun aan de miljoenen kleine landbouwers.

In de periode 2004-2009 werd de mijnbouwsector sterk uitgebouwd, de aanwezigheid van ertsen en mineralen is immers enorm. Maar de mijnbouw vormt ook een bedreiging voor de vele kleine eilanden, de inheemse bevolking, de rijstboeren en de biodiversiteit.

Ontbossing is een groot probleem. Honderd jaar geleden was 70% van de archipel bedekt met regenwoud, vandaag is dat nog amper 10%. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de waterhuishouding. De productiviteit in de landbouw daalt en er zijn geregeld overstromingen.

Na de machtswissel in 2010 sloot de regering zich aan bij het EITI-proces, voor meer transparantie en minder corruptie in de mijnbouwsector, zodat er meer inkomsten naar de staatskas vloeien. Maar of dit lukt is de vraag. Onze partners ATM en Bantay Kita proberen in elk geval  met behulp van EITI betere garanties en zoveel mogelijk no-gozones af te dwingen.

Klimaatverandering

De archipel wordt beschouwd als één van de landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering.  Het heeft nu al af te rekenen met zeer onvoorspelbare weersomstandigheden: langere periodes van extreme regenval, uitzonderlijke droogtes en meer tyfoons. De beelden na de passage van Haiyan, eind 2013, staan bij velen op het netvlies gebrand.

Onze partner PMCJ dringt aan op aanpassingsprogramma's aan de veranderende klimaatomstandigheden. Daarvoor bestaan heel wat plannen, maar de financiering ontbreekt. 11.11.11 ondersteunt de eis en zet mee druk op de industrielanden om hun beloftes rond klimaatfinanciering na te komen.

Het netwerk Aksyon Klima volgt de klimaatonderhandelingen en het klimaatbeleid van de Filipijnse overheid.

Handel

De Filippijnen onderhandelt al geruime tijd vrijhandelsakkoorden. Zowel met de wereldhandelsorganisatie als bilateraal.  Zo zijn de EU en de Filipijnen al enige tijd een vrijhandelsakkoord aan het voorbereiden, tot grote ongerustheid van lokale consumentenorganisaties, kleine ondernemingen, boeren en vissers. Er wordt  bijvoorbeeld gevreesd dat de toegang tot goedkopere medicijnen moelijker zal worden omdat patenten in de EU langer lopen.

Het Filipijnse kantoor van onze regionale partner Focus on the Global South speelt hier een strategische rol door het middenveld samen te brengen en hun standpunten over te maken aan de beleidsmakers.

 

Partners

Dossiers