11.11.11 in Indonesie

De Indonesische economie groeide de afgelopen jaren gemiddeld 5 à 6% per jaar. Mijnbouw, houtindustrie, palmolie en een groeiende consumerende middenklasse zijn de motor van deze snelle groei. Maar ondanks de indrukwekkende groeicijfers leven miljoenen Indonesiërs onder de armoedegrens. Bijna de helft van de bevolking, 120 miljoen mensen moet het stellen met minder dan 2$ per dag.

Energiearmoede

De overheid heeft een aantal sociale programma’s voor de armste gezinnen, zoals tijdelijke financiële steun of gesubsidieerde rijst.  Maar ze subsidieert ook de brandstof. De grootste verbruikers zijn de autobestuurders uit de midden- en hogere klassen. Subsidies lopen op tot 20% van de jaarlijkse begroting, terwijl miljoenen arme mensen geen toegang hebben tot water of elektriciteit.

Op internationale milieufora zet Indonesië haar beste beentje voor. Het kondigt plannen aan voor het verminderen van de emissies, om de illegale houtkap aan te pakken, voor een 'transitie'  naar een ‘groene ontwikkeling’. Maar de realiteit is anders.

Indonesië is koploper in steenkoolexport, palmolieplantages blijven uitbreiden, landconflicten worden gewelddadiger, de emissies als gevolg van toenemende stroomproductie blijven stijgen. Dit zet de levensnoodzakelijke ‘commons’ zoals water, bos en propere lucht verder onder druk, en daarmee ook de lokale voedselproductie en het inkomen van de lokale bevolking.

Onze partners

Onze partners proberen de ‘slachtoffers van de groei' te helpen door sensibilisering, gemeenschapsvorming, mobilisering en lobbywerk.

Er zijn een aantal overlegplatformen tussen de overheid, het middenveld en de bedrijfswereld. EITI voor meer transparantie in contracten en inkomsten uit de grondstoffenindustrie, RSPO voor een betere regelgeving in de palmoliesector; REDD+ voor een betere bescherming van het regenwoud. Alle drie worden ze met een kritisch oog opgevolgd door onze partners.

Het gebrek aan concrete vooruitgang maakt dat het geloof in dit overleg afbrokkelt. Nochtans is de inzet groot. Indonesië heeft het derde grootste bosbestand ter wereld en maatregelen om de ontbossing af te remmen zijn van groot belang voor de uitdagingen waarmee we wereldwijd geconfronteerd worden. Er klinkt een steeds luidere roep naar een alternatief economisch model. Onze partners werken hier volop aan mee.

Elk van onze partnerorganisaties heeft een specifieke invalshoek. Jatam werkt rond mijnbouw, Sawit Watch rond palmolie, ontbossing en landconflicten. Walhi verdedigt een duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en de ‘commons’.

 

Partners

Dossiers

  • Het rookgordijn rond de bosbranden in Indonesië
  • De modderstroom die nooit stopt

 Meer:

  • news.mongabay.com
    Engelstalige nieuwssite met nadruk op klimaat en duurzame ontwikkeling.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels