11.11.11 in de Regio Zuidoost-Azië

Na jaren van stagnatie kent Zuidoost-Azië een tijdperk van groei. Hoewel het BNP indrukwekkend stijgt, neemt de ongelijkheid tussen arm en rijk, tussen stad en platteland, toe. Vaak gaat die economische groei ten koste van het milieu, de leefbaarheid van de steden en het al wankele inkomen van boeren en vissers.

Ontwikkeling mag niet ten koste gaan van de zwakkeren in de maatschappij. 11.11.11 steunt organisaties die blijven benadrukken dat ontwikkeling een zaak is voor iedereen. De overheid moet extra aandacht besteden aan de arme bevolking en de mensenrechten respecteren.

11.11.11 werkt samen met 3 regionale netwerken, met name Focus on the Global South, Jubilee South Asia Pacific, NGO Forum on ADB, die sterk inzetten op klimaatrechtvaardigheid en sociale en economische rechten. Ze groeperen nationale ngo’s en basisorganisaties en doen aan capaciteitsopbouw, zetten samen campagnes op en coördineren lobbywerk.

 

Deel dit artikel