Vraag en antwoord

Wat is 11.11.11?

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

11.11.11 telt 61 leden, organisaties die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking, en 340 lokale elf groepen in bijna alle gemeenten en steden in Vlaanderen en Brussel. Als koepel van de beweging zorgen we voor overleg, samenwerking en taakverdeling tussen de leden rond educatie, communicatie, beleidswerk en werk met partners in het Zuiden. 11.11.11 treedt ook op als woordvoerder van de beweging. 

Het handvest van 11.11.11: De oorzaken van armoede en ongelijkheid zijn structureel.

11.11.11 pakt de oorzaken van armoede en ongelijkheid structureel aan. Met sterke voorstellen om het beleid te veranderen in Noord en Zuid. Met de gebundelde krachten van lidorganisaties en vrijwilliers. In samenwerking met zuidelijke partners. Als actieve deelnemer aan nationale en internationale coalities. Met spraakmakende campagnes waarmee we grote groepen mensen sensibiliseren en mobiliseren.

 • Alle leden onderschrijven het 'Handvest van 11.11.11'. Ontwikkeling is geen gunst voor enkelen, maar een recht voor iedereen.

Wat doet 11.11.11?

3 Kernopdrachten
11.11.11. heeft voor zichzelf 3 kernopdrachten geformuleerd, die sterk met elkaar verbonden zijn en waarmee we willen bijdragen tot de politieke verandering en een verbetering van de situatie in het Zuiden.


1. Werken met partners in het Zuiden
In het Zuiden ondersteunen we partners in DR Congo, Rwanda, Burundi, Peru, Ecuador, Bolivie, Filipijnen en Indonesië. Wij ondersteunen hun werking voor democratizering en duurzame ontwikkeling in hun land. Zij leveren ons de expertise en ervaring waarmee wij hier in België onze analyses en standpunten ontwikkelen. Lees hier meer over onze Zuidwerking.


2. Beleidsbeïnvloeding
In België willen we beleidsmakers ertoe aan zetten om initiatieven te nemen ten gunste van duurzame ontwikkeling in het Zuiden. Onze beleidsmedewerkers werken beleidsvoorstellen uit. Lees hier meer over onze beleidswerking.

3. Bewegen
Vele tienduizenden sympathisanten en vrijwilligers doen elk jaar weer mee met onze campagne of nemen deel aan onze activiteiten. Deze beweging vormt het draagvlak voor onze voorstellen en initatieven. Lees hier meer over 

 

Waar komt het geld van 11.11.11 vandaan?


Onze belangrijkste inkomstenbron is uiteraard de jaarlijkse 11.11.11-campagne.

Daarnaast ontvangen we jaarlijks bijna even veel van de federale overheid maar ook de Vlaamse overheid en verschillende Vlaamse provincies dragen hun steentje bij. Het toekennen van de federale subsidies gebeurt op basis van een (5-jaarlijks) programma. 

inkomsten globaal 2015

Waar gaat het geld van 11.11.11 naartoe?

70/30

 • 70% van de netto-inkomsten van de campagne-inkomsten, verkoop en giften gaan rechtstreeks naar het Zuiden voor de ondersteuning van onze eigen partners in het Zuiden of voor de ondersteuning van de partners van onze lidorganisaties.
 • 30% wordt geïnvesteerd in educatie, sensibilisering en politiek werk in België.


besteding voorbeeld2015

 • 10% van de bruto-inkomsten wordt besteedt aan het algemeen secretariaat, de boekhouding, de personeelsdienst, ICT, logistiek,… Dergelijke kosten noemen we kosten voor algemeen beheer.
 • De kosten voor de fondsenwerving en merchandising bedraagt 7%.
Overzichten
 • Een gedetailleerd overzicht van de opbrengsten van de 11.11.11-campagnes vind je hier.
 • Meer informatie over de inkomsten en uitgaven van 11.11.11 vind je op de laatste pagina’s van onze activiteitenverslagen

 

Hoeveel verdient de directeur van 11.11.11?

Het 11.11.11-personeel is ingedeeld in 8 looncategorieën. Looncategorie 8 is voorbehouden voor de algemeen directeur. De directeur van 11.11.11 verdient 70.133,14 brutojaarloon inclusief dertiende maand en vakantie (2016). Dat is € 5.038,3 bruto per maand.
 

Wat doet 11.11.11 zelf voor het klimaat?

Welke inspanningen doet 11.11.11 zelf om zijn CO2-uitstoot te verminderen?

11.11.11 ijvert voor een efficiënte aanpak van de klimaatopwarming, onder meer omdat de mensen in het Zuiden er de dupe van zijn. In het Noorden zetten we overheden onder druk en sensibiliseren we de bevolking. Maar we passen onze boodschap ook toe op onze eigen organisatie. De medewerkers van het ecoteam zien erop toe dat onze werking zo milieuvriendelijk mogelijk verloopt.

In 2013 werden onze inspanningen beloond. We ontvingen het label ‘ecodynamische onderneming met twee sterren’ van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Meten is weten: actieplan voor 11.11.11

Al 4 jaar meten we ons verbruik van zaken die een impact hebben op het milieu (verbruik van elektriciteit, water, papier, enz.).

Met die meetresultaten maakt het ecoteam een actieplan op voor de organisatie. In 2012 hebben we de metingen uitgebreid met onze landenkantoren in het Zuiden.

Vanaf 2013 doen ook de gastorganisaties die gevestigd zijn in ons kantoorgebouw te Brussel eraan mee.

De domeinen met de grootste milieu-impact zijn gas- en elektriciteit

electriciteitsverbruik graphic

11.11.11 neemt de volgende maatregelen om energie te besparen:

 • Energiezuinige servers met thin client pc’s
 • Oude schermen werden vervangen door energiezuinige TFT-schermen
 • Communicatiekalender met tips om energie te besparen voor het personeel, onze huurders, onze collega’s in het Zuiden en de povinciale kantoren
 • 11.11.11 gebruikt groene stroom
 • Alternatieven voor TL-verlichting
 • In 2013 installeerden we nieuwe aardgascondensatieketels. Het gaat om 2 kleine condensatieketels ipv één grote. Bij geringe vraag wordt één van beide uitgeschakeld.


gasverbruik

 

11.11.11 neemt de volgende maatregelen om het gasverbruik te verminderen:

 • Er werd dakisolatie geplaatst waar mogelijk
 • Er werd een flexibeler verwarmingssysteem geinstalleerd (herfst/winter/lente en werkweek/weekend)
 

Mobiliteit bij 11.11.11

Mobiliteit is uiteraard onvermijdelijk. Voor verplaatsingen in Vlaanderen stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer. Nationale en internationale vliegtuigreizen veroorzaken echter een groot deel van onze CO2-uitstoot.

vliegtuigreizen hoofdkantoor en zuidkantoren
Door de aard van onze activiteiten moeten we regelmatig vliegen. We proberen om dit tot een (steeds kleiner) minimum te beperken.
woon werkvervoer92% van al onze woon-werkverplaatsingen wordt afgelegd met het openbaar vervoer of met de fiets

11.11.11 en CO2

Om te weten wat de impact van onze organisatie is op het klimaat, zetten we de belangrijkste factoren om in hoeveelheid CO2.


co2verbruik

Deel dit artikel