Nieuwe projectwerking 11.11.11 in Antwerpen

Beste,

In het verleden heeft u misschien bijgedragen of deelgenomen aan één van de activiteiten van Vila Cabral.

We willen u daar van harte voor bedanken en u graag laten weten dat 11.11.11, de stad Antwerpen en de provincie Antwerpen hebben besloten om de projectwerking in Antwerpen voortaan over een andere boeg te gooien. De naam en de traditionele werking van Vila Cabral verdwijnen, en we starten met een nieuwe sensibiliserende mondiale projectwerking.

11.11.11 zal in 2015 drie evenementen organiseren met een groot publieksbereik waarop telkens een ander thema van de Noord-Zuid beweging aan bod komt. 11.11.11, de stad Antwerpen en de provincie Antwerpen organiseren de evenementen in samenwerking met relevante partners in functie van het betreffende mondiale thema. Naast partners die reeds rond het thema werken spreken we ook partners aan die niet tot de traditionele Noord-Zuidachterban behoren.

De projecten voor 2015 zijn:

Fair Fashion evenement

Antwerpen heeft op vlak van mode een uniek verhaal te vertellen. Vanuit de 11.11.11-insteek 'duurzaamheid' willen we een dag/avond over duurzame mode organiseren. Dit initiatief maakt het publiek niet enkel bewust van de herkomst van hun kleren, maar ook van het belang van duurzame mode en de uitdagingen waar de kledingindustrie voor staat. We willen een positief evenement op zetten over duurzame mode.

Evenement: inhoudelijke voordrachten door ontwerpers die op een duurzame manier werken, mensen uit grote bedrijven uit de kledingsector die de eerste stappen zetten, kleine modeshow, fair fashion marktje, workshops, tentoonstelling, ...
(op 23 mei in DE Studio en het MoMu)

I.s.m.: Modemuseum, DE Studio, Schone Kleren Campagne, DOEK, stad Antwerpen, provincie Antwerpen, ...

Cultuur als hefboom voor ontwikkeling

"Cultuur als hefboom voor ontwikkeling" heeft de laatste jaren steeds meer aan betekenis en aan belang gewonnen op internationaal vlak. In rapporten en programma's van Unesco, de EU en zelfs de Wereldbank duikt het belang op van cultuur in ontwikkelingsprocessen. Sinds 2014 spitst 11.11.11 zich in Congo toe op cultuur. Samen met zijn partner Platforme Contemporaine wil 11.11.11 lokale artiesten de kans geven om zichzelf en hun kunst beter te ontplooien.

Evenement: toonmoment van Congolese cultuur door optredens en tentoonstelling, gevolgd door een inhoudelijk debat. (periode juli - augustus)

I.s.m.: Zomer van Antwerpen, La Piscine d’Activité vzw, stad Antwerpen, provincie Antwerpen, …

Migratie en de impact hiervan op ontwikkeling

Een stad als Antwerpen staat niet op zichzelf. Zij maakt deel uit van een mondiale samenleving en is groot geworden dankzij haar internationale contacten. In de stad wonen ongeveer 98 700 buitenlanders en volgens sommige bronnen zijn er 167 nationaliteiten geregistreerd. Migratie is een wereldwijd fenomeen. De mondiale arbeidsmarkt zet mensen er toe aan om ook werk te zoeken buiten de grenzen van hun geboorteland. Migratie heeft echter een grote impact op ontwikkeling en is daarom een thema waarrond 11.11.11 werkt. De groeiende ongelijkheid en het gebrek aan perspectief op ontwikkeling in de eigen streek, verergerd door de klimaatverandering, zijn de belangrijkste factoren voor emigratie uit het zuiden.

Evenement: film voorstellingen voor scholen en een educatief spel voor scholen + uitgebreide lesmap (periode: oktober – november)

I.s.m.: Mooov, de Roma, stad Antwerpen, provincie Antwerpen, ...

 

Als u, als persoon of organisatie, wil meewerken aan één van deze projecten (inhoudelijk, organisatorisch, opbouw/afbraak) bent u van harte welkom en kan u ons steeds contacteren.

Met Vriendelijke Groeten,

Stijn