11.11.11-campagne 2003 breekt alle records

Persbericht - 16 maart 2004  

Na een minutieuze controle klokt de 11.11.1-campagne van 2003 af op 5.627.787,91 euro. Dat betekent een stijging met 237.139 euro (of ruim 9,5 miljoen fr.) tegenover 2002. Daarmee verbetert 11.11.11 voor de zesde keer op rij zijn financieel record. Het succes is in de eerste plaats te danken aan de enorme inzet van de vrijwilligers en aan de extra dynamiek in een aantal gemeenten zoals Middelkerke, Dendermonde, Retie, Ekeren, Wuustwezel en Vlaams-Brabant in haar geheel.

Met deze ronduit schitterende uitslag bevestigt de Vlaming nog maar eens dat hij ontwikkelingssamenwerking belangrijk vindt. Dat bleek ook al uit de studie van Patrick Develtere en Ignace Pollet (KUL) “maar liefst 85% van de bevolking wil minstens evenveel of méér geven aan ontwikkelingsgeld” die 11.11.11 voorstelde op 27 oktober jl., op luttele weken voor 11 november.
Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging is beleidsbeïnvloeding een prioritaire taak voor 11.11.11. Uit de vele positieve reacties op de campagne “drinkwater is een mensenrecht” blijkt dat de modale Vlaming mee is met deze opdracht. Met de najaarscampagne ging een petitieactie gepaard tegen de ongebreidelde privatisering van de drinkwatervoorziening in het Zuiden. 51.674 handtekeningen werden overhandigd aan Kamervoorzitter De Croo die volop parlementaire medewerking beloofde om de door 11.11.11 aangehaalde problematiek door het parlement te laten behandelen. Een eerste behandeling zal wellicht plaatsvinden in de zopas ingestelde commissie Globalisering.

Acties vrijwilligers belangrijkste bijdrage tot de cijfers
Met zijn meer dan 20.000 vrijwilligers is 11.11.11 veruit de grootste straatactie voor solidariteit met het Zuiden. In alle geledingen van de campagne noteert men een vooruitgang. De opbrengsten van de talloze acties van de vrijwilligerscomités vormen met 2,3 miljoen euro de belangrijkste inkomensbron. De stijging bedraagt hier 48.000 euro. De bijdragen van de gemeentelijke overheden namen met ruim 58.000 euro toe tot 944.360 euro. De provinciale subsidies leverden een totaal van bijna 344.000 euro op. De overschrijvingen van meer dan 40.000 sympathisanten brachten bijna 1,9 miljoen euro in het laatje, een stijging met ruim 78.000 euro. De 52.000 euro winst op merchandising maakt het totale plaatje rond.

Meer informatie:
Marleen Vos, verantwoordelijke fondsenwerving op 0498-16 88 93. 

Deel dit artikel