11.11.11 in Peru

In Peru staan economische groei en grootschalige investeringen centraal. Daardoor krijgt de bevolking in de Andes en het Amazonegebied af te rekenen met de gevolgen van mijnbouw, petroleumontginning en andere projecten. 

Verandering

Peru is nu een middeninkomensland. Het heeft meer financiële middelen dan vroeger. Toch is er op het vlak van herverdeling en sociale vooruitgang nauwelijks iets veranderd. Ondanks politieke crisissen, toenemend geweld en corruptieschandalen houden bedrijven en kapitaalkrachtige groepen het roer er stevig in handen. 
 

Inspraak

De grondstoffenindustrie tast de waterbronnen aan. Daardoor onstaan steeds meer sociale conflicten. Desondanks krijgt de lokale bevolking geen inspraak in de projecten die haar omgeving aantasten. Integendeel, de regering behandelt mensen die protesteren als criminelen.
 

Klimaat

Politici houden evenmin rekening met het klimaatprobleem. Peru is erg gevoelig voor extreme klimaatfenomenen. De zware overstromingen van begin 2017 tonen dit heel goed aan. Bovendien treffen de catastrofen altijd de armste bevolkingsgroepen.
 

Actiegroepen

11.11.11 werkt samen met partnerorganisaties die de getroffen bevolkingsgroepen helpen om onrecht aan te klagen en een evenwichtiger beleid te eisen, met aandacht voor hun sociale en ecologische noden.
 
APRODEH biedt juridische steun aan inheemse leiders en andere activisten. Net als CNDDHH ijvert het voor een beter wettelijk kader van protest. Beide organisaties maken gebruik van nationale en internationale instrumenten om de staat en de bedrijven hun aansprakelijkheid te laten opnemen voor de schending van mensenrechten.
 
CooperAcción en Red Muqui verdedigen de rechten van gemeenschappen bij mijnbouwconflicten.
 
DAR helpt gemeenschappen in het Amazonegebied participeren in alle beleidsdomeinen die hen aangaan en verdedigt de belangen van de inheemse gemeenschappen.
 
MOCICC wil meer klimaatgerechtigheid en werkt aan een duurzaam maatschappijmodel.
 
RedGE schuift alternatieven voor ontwikkeling naar voren die rekening houden met duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en met mensenrechten.
 
Perú Equidad zet de Peruaanse staat onder druk om de arbeidsrechten, de mensenrechten en het milieu ter harte te nemen. 

Deel dit artikel

       


Onze partners