20 juni: Wereldvluchtelingendag


vluchtelingen photopin
[Photo credit: noodlepie via photopin cc]

Elke minuut slaan wereldwijd acht mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging.

Dit betekent dat wanneer u klaar bent met het lezen van deze tekst, ongeveer 20 personen gedwongen werden te vluchten. Oorlog en conflicten hebben een vernietigende impact op gezinnen. In de chaos van hun vlucht verliezen vaders, moeders en kinderen elkaar soms uit het oog en dreigen ze elkaar nooit meer terug te zien.Ongeveer de helft van de vluchtelingen in België en in de wereld zijn kinderen jonger dan 18 jaar. Sommige van die kinderen vertrekken samen met hun ouders uit hun thuisland. Anderen worden van hun ouders gescheiden en moeten hun traumatische zoektocht naar veiligheid alleen voortzetten.

Vluchtelingenkinderen maken soms dingen mee die geen enkel kind ooit zou mogen ervaren. Bovendien ontbreekt vaak de steun en de troost van een gezin.

Op Wereldvluchtelingendag vestigt Vluchtelingenwerk Vlaanderen de aandacht op de miljoenen mensen in de wereld die moesten vluchten. Wereldwijd wordt Wereldvluchtelingendag in meer dan honderd landen gevierd.  Samen met negen organisaties die werken met asielzoekers en vluchtelingen, geeft Vluchtelingenwerk een speciale betekenis aan deze dag.
UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN verzamelde 8  levensverhalen van vluchtelingen in België. Zij vertellen over hun gedwongen vlucht voor gevaar, over de soms risicovolle tocht naar een veilig haven, en over hun moedige nieuwe start in hun leven in België.Meer info:

  • Global Trends Report 2012 (UNHCR)
    Vorig jaar zijn wereldwijd 45,2 miljoen mensen moeten vluchten. Dat zijn er bijna drie miljoen meer dan in 2011 en het is ook het hoogste aantal sinds 1994. Dat staat te lezen in het jaarlijkse Global Trends-rapport van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR. De crisis in Syrië is de voornaamste nieuwe factor.
  • Afghanen nog altijd grootste groep vluchtelingen (MO*)
    De westerse landen ontvangen vooral vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië en Servië. Dat blijkt uit het asieltrendrapport voor 2012 van VN-vluchtelingen-organisatie UNHCR.

Vluchtelingenwerk DOOR:

Deel dit artikel