20 juni, Wereldvluchtelingendag: 1 op 122 mensen is vluchteling, ontheemd of asielzoeker

In 2014 werden per dag ongeveer 42.500 mensen vluchteling, asielzoeker of ontheemd.

Uit een rapport van UNHCR, de VN vluchtelingenorganisatie, dat eergisteren is vrijgegeven, blijkt dat de wereldwijde ontheemding als gevolg van oorlogen, conflicten  en vervolging een recordhoogte heeft bereikt.  Wereldwijd, is één op 122 mensen vluchteling, ontheemd of asielzoeker.

Global Trends, het jaarlijkse rapport van UNHCR, toont aan dat het aantal gedwongen ontheemden sterk toeneemt: 59.5 miljoen personen aan het einde van 2014 tegenover 51.2 miljoen een jaar eerder en 37.5 miljoen in 2005.

De grote toename begon in 2011 met het uitbreken van de oorlog in Syrië. Syrië alleen is verantwoordelijk voor de grootste ontheemding. In 2014 werden per dag ongeveer 42.500 mensen vluchteling, asielzoeker of ontheemd,  dat is een verviervouding in slechts vier jaar tijd. Wereldwijd, is één op de 122 mensen ofwel een vluchteling, ofwel ontheemd of asielzoeker.

"We zijn getuige van een paradigma-verandering, een ongecontroleerde versnelling naar een tijdperk waarin zowel de omvang van de wereldwijde gedwongen ontheemding als de vereiste reactie, groter is dan ooit tevoren ", zegt Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen António Guterres.

"Het is angstaanjagend dat aan de ene kant de aanstichters van conflicten straffeloos hun gang kunnen gaan, en aan de andere kant  de internationale gemeenschap een schijnbaar totaal onvermogen tentoonspreidt  om tot samenwerking te komen om oorlogen te stoppen en om vrede te stichten en te bewaren."

Conflicten

Uit het rapport van UNHCR blijkt verder dat het aantal vluchtelingen en ontheemden in steeds meer regio’s stijgt.

In de afgelopen vijf jaar zijn minstens 15 conflicten uitgebroken of opnieuw opgelaaid: acht in Afrika (Ivoorkust, Centraal-Afrikaanse Republiek, Libië, Mali, het noordoosten van Nigeria, Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan en dit jaar in Burundi); drie in het Midden-Oosten (Syrië, Irak en Jemen); één in Europa (Oekraïne) en drie in Azië (Kirgizië, en in verschillende gebieden van Myanmar en Pakistan).

Slechts een aantal van deze conflicten raakt opgelost. De meeste veroorzaken nieuwe ontheemdingen. In 2014 zijn slechts 126.800 vluchtelingen teruggekeerd naar hun land van herkomst, het laagste aantal in 31 jaar.

Tevens is er al decennia lang een voortdurende instabiliteit en onrust in Afghanistan, Somalië en elders. Daardoor zijn nog steeds miljoenen mensen uit deze landen op drift of zijn gaan behoren tot de onderkant van de samenleving waar ze leven in  verlammende onzekerheid.

Een recent en zeer zichtbaar gevolg van de conflicten in de wereld is onder meer de dramatische groei in het aantal vluchtelingen dat een veilig heenkomen probeert te zoeken door het maken van gevaarlijke boottochten, onder meer op de Middellandse Zee, in de Golf van Aden en de Rode Zee en in Zuidoost-Azië.

In dit tijdperk van ongekende massale ontheemding, hebben we een ongekende humanitaire aanpak nodig. We moeten ons verplichten tot een hernieuwde wereldwijde inzet voor verdraagzaamheid en bescherming van mensen die op de vlucht zijn voor conflicten en vervolging. António Guterres (UNHCR)

Uit het rapport blijkt verder dat in 2014 alleen al 13.9 miljoen mensen ontheemd raakten - vier keer zoveel als in 2010.

Wereldwijd zijn er nu 19.5 miljoen vluchtelingen (16.7 miljoen in 2013), 38.2 miljoen ontheemd in eigen land (33.3 miljoen in 2013), en 1.8 miljoen asielzoekers (1.2 miljoen in 2013).

"Door een enorm tekort aan fondsen en een gapend gat in het wereldwijde systeem voor de bescherming van oorlogsslachtoffers, worden mensen die mededogen, hulp en een schuilplaats behoeven in de steek gelaten," zei Guterres.

"In dit tijdperk van ongekende massale ontheemding, hebben we een ongekende humanitaire aanpak nodig. We moeten ons verplichten tot een hernieuwde wereldwijde inzet voor verdraagzaamheid en bescherming van mensen die op de vlucht zijn voor conflicten en vervolging."

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels