2013: een slechtnieuwsshow voor milieu en klimaat

Eco-Business.com (een bekroonde website van de 'Asia Pacific's sustainable business community') beschrijft enkele opvallende evoluties met betrekking tot milieu en klimaat van het afgelopen jaar. 
 

image

2013 was een bewogen jaar op vlak van natuurrampen, maar gelukkig wordt men zich steeds meer bewust van de ernst van de klimaatverandering waardoor overheden en bedrijven steeds meer duurzame acties ondernamen.  Een overzicht.


 

 

Slechtnieuwsshow

Droogte in Afrika, de aardbeving in Sichuan (China), dodelijke tornado's in de VS, overstromingen in Centraal- en Oost-Europa, noodweer in de Caraïben... Het lijstje van natuurrampen is lang.

In november trof supertyfoon Haiyan de Filipijnen en veroorzaakte er complete vernieling in  het centrum van het land. Hoewel de meeste experts voorzichtig waren de tyfoon te linken aan de klimaatverandering, gingen anderen uit van een door de mens veroorzaakte ramp.

De Pollutant Standard Index toonde aan dat de Southeast Asian Haze in Singapore, Maleisië en Indonesië de slechtste luchtkwaliteit in meer dan 10 jaar veroorzaakt had. De Southeast Asian Haze is een soort smog, veroorzaakt door de slash-and-burn techniek die door palmoliebedrijven en boeren gebruikt wordt (brandlandbouw).

En dan was er het Fifth Assessment Report van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit wetenschappelijke document van de hand van meer dan 800 klimatologen stelt dat de klimaatverandering ontegensprekelijk plaatsvindt en zonder twijfel veroorzaakt wordt door de mens.
Het rapport maant aan actie te ondernemen, en vlug. Kwetsbare landen in Azië dienen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en de wereld moet serieuze stappen ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

We eindigen de slechtnieuwsshow met de klimaatconferentie van Warschau (COP 19), die amper iets heeft opgeleverd op vlak van politiek engagement. Er was heel wat kritiek op gastland Polen, dat niet vies was van sponsoring uit de verkeerde hoek en parallel een conferentie voor de steenkoolindustrie organiseerde. Op de laatste dag van de conferentie verlieten de grote internationale ngo's en het internationaal vakverbond de klimaatonderhandelingen.

 

Geleerde lessen


Gelukkig groeit de bewustwording over de klimaatverandering waardoor overheden en bedrijven steeds meer duurzame acties ondernamen.

Haiyan en de gevolgen ervan toonden aan dat er dringend adaptatiemaatregelen moeten komen zodat gemeenschappen in gevoelige gebieden zich kunnen beschermen tegen weergerelateerde rampen zoals deze, zeker wanneer die alsmaar frequenter blijken voor te komen.

Terwijl scholen en bedrijven de deuren sloten en vliegtuigen aan de grond werden gehouden omwille van de problemen veroorzaakt door de Southeast Asian Haze, schreeuwde de publieke opinie iets aan dit probleem te doen. Milieuorganisaties zetten campagnes op om de palmolie- en papierbedrijven met de vinger te wijzen en opiniemakers veroordeelden de corruptie bij lokale leiders die multinationals hun gang lieten gaan met ontbossing. Dit alles resulteerde uiteindelijk in een overeenkomst tussen de betrokken landen om betere monitoring toe te passen op smog veroorzaakt door branden, in een poging de bedrijven aansprakelijker te maken voor de steeds erger wordende luchtvervuiling.


De toekomst kleurt groen


Natural capital accounting
is een concept waarbij geldwaarde wordt gelinkt aan zaken zoals (schone) lucht en water. Op dit concept werd gefocust tijdens het Responsible Business Forum on Sustainable Development in Singapore. Daar werd beslist te evolueren naar een groenere economie die winst maakt zonder dit te doen ten koste van de natuur of de sociale gelijkheid.

Tijdens een eerder panel van wereldleiders, geleid door David Cameron (Verenigd Koninkrijk), Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesië) en Ellen Johnson Sirleaf (Liberia), werd bovendien geadviseerd dat grote bedrijven hun milieu-impact samen met hun inkomsten moeten rapporteren aan de Verenigde Naties in een plan om de economische groei te stimuleren en armoede te verminderen tegen 2030.

In 2013 was er in Azië de groeiende opkomst van de eco-steden en groene gebouwen. Stadsplanners houden rekening met grondstoffenschaarste en kwaliteitsvolle levensomstandigheden voor de stadsbewoners. 10 steden in Azië, waaronder Singapore en Tokio, kregen erkenning voor het feit dat ze excelleren in klimaatinitiatieven op gebied van energie-efficiëntie, slimme infrastructuur en het stimuleren van economische ontwikkeling.

China en de Verenigde Staten, de twee grootste vervuilers van de wereld, hebben het afgelopen jaar grote stappen ondernomen op vlak van het milieu. Zo wil China een halt toeroepen aan de sterke luchtvervuiling die het leven in de grootsteden bemoeilijkt. De bouw van enkele kool-energiecentrales werd verhinderd, al menen sommige experts dat in de plaats daarvan centrales zullen gebouwd worden die werken op kunstmatig gas afgeleid van diezelfde kool.

Daarnaast heeft China besloten striktere standaarden te handhaven op vlak van petroleum en de capaciteit voor hernieuwbare energie te vergroten.

De Verenigde Staten hebben een klimaatactieplan gelanceerd dat focust op het verminderen van de uitstoot van bestaande en toekomstige energiecentrales. Obama wil evolueren naar een meer gevarieerde mix van energieproductie en streeft naar meer energie-efficiëntie.

 

Luchtvaart


Midden dit jaar werd door de International Air Transport Association (IATA) een resolutie goedgekeurd die overheden aanmaant de emissie van koolstofdioxide ten gevolge van luchttransport te verminderen.

Voor het eerst was de luchtvaart het erover eens de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, ook al hoopten milieu-activisten op sterkere acties. Het betreft hier immers een compensatiemaatregel, terwijl er bij voorkeur ook een plafond aan de uitstoot moet worden gesteld (dat met de jaren steeds lager komt te liggen). De emissie van koolstofdioxide afkomstig van de luchtvaart draagt een aandeel van 5% in de klimaatopwarming.

Bron: http://www.eco-business.com/news/top-10-stories-shaped-2013/
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel