22 maart 2007: Wereld Water Dag

Elk jaar wordt een ander agentschap van de Verenigde Naties aangesteld om de evenementen over de hele wereld rond de Wereld Water Dag (WWD) te coördineren. Telkens wordt een ander thema gekozen om de verschillende invalshoeken rond water te belichten.


In 2007 is de FAO (Food and Agriculture Organization) de organisator onder het thema "Coping with water scarcity",of “het hoofd bieden aan waterschaarste” in het Nederlands.


Het watergebruik steeg de laatste eeuw twee maal zo snel als de bevolkingstoename. Een groeiend aantal regio’s hebben te maken met een chronisch watertekort. In 2025 zullen 1,8 miljard mensen in landen of regio’s leven met ernstige watertekorten en 2/3 van de bevolking zullen in regio’s leven die lijden onder “waterstress”” (wat betekent dat systematisch te veel water gebruikt wordt van de beschikbare waterhoeveelheid). Landbouw blijft wereldwijd de grote waterverbruiker. Het verbruik neemt echter in alle sectoren verder  toe. De watercrisis bereikt globale dimensies en vereist actie op alle niveau’s.


Wereld Water Dag belicht  het groeiend belang van de wereldwijde waterschaarste en de noodzaak tot  een integrale aanpak en samenwerking om tot een duurzaam, efficiënt en billijk waterbeheer van de schaarse waterbronnen te komen, zowel op internationaal als op lokaal niveau.


Waterrechten, culturele en ethische kwesties zijn essentieel bij het beheer van de schaarse waterbronnen. Onevenwichten tussen vraag en aanbod, vervuiling van grond- en oppervlaktewater, competitie tussen de verschillende sectoren (vnl landbouw, industrie, drinkwater), waterconflicten hebben allemaal te maken met de vraag hoe we de waterschaarste het hoofd kunnen bieden.


Het Human Development Report 2006 (HDR) met als titel “Verder dan schaarste: macht, armoede en de wereldwatercrisis” riep eind vorig jaar al op om dringend meer werk te maken van de Millenniumdoelstelling 7 met betrekking tot water en sanitaire voorzieningen. Minder dan tien jaar scheidt ons van de 2015-horizon,….! Water moet hoger op de politieke agenda komen en moet een hoofdstrategie worden binnen de armoedebestrijdingsplannen. De internationale hulp moet minstens verdubbelen om deze doelstellingen te bereiken.


MO* bracht een waterdossier n.a.v. Wereld Water Dag.

In het kader van wereldwaterdag 2007 zette het samenwerkingsverband Dieter Telemans, GREEN BELGIUM en PROTOS het initiatief ‘Troubled Waters" op, met de bedoeling informatie te verschaffen over de wereldwijde wateruitdagingen en een grotere watersolidariteit te bewerkstelligen.


Voor meer over Wereld Water Dag op de website van de Verenigde Naties

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel