50.1000 waarnemers positief over verloop verkiezingen in Congo!

Het CDCE en EURAC juichen het goede verloop van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen en van de provinciale verkiezingen in Congo toe

Het CDCE - het Congolese samenwerkingsverband van de civiele maatschappij voor de observatie van de verkiezingen en Eurac - het Europese Netwerk van ngo’s voor Centraal-Afrika - stuurden voor de stembusslag van 29 oktober 2006 samen meer dan 50.000 vrijwillige Congolese observatoren en 100 vrijwillige Europese observatoren uit over alle Congolese provincies.

De missie wil dan ook het Congolese volk feliciteren voor deze enorme mobilisatie en voor de maturiteit waarvan het tijdens deze verkiezingen blijk gaf.

- De observatiemissie heeft ook lof voor de politieke partijen die een belangrijk aantal getuigen op de been brachten om voor hun partij de verkiezingen in de stembureaus te observeren.

- Ten slotte erkent de missie ook de belangrijke inspanningen van het CEI (onafhankelijke kiescommissie). De verkiezingsverrichtingen verliepen nog beter dan in de eerste ronde eind juli.

De stembiljetten en het nodige materiaal waren in 96% van de gecontroleerde stembureaus op tijd aanwezig. De leden van de stembureaus waren voor de overgrote meerderheid op de hoogte van hun taak: zowel wat betreft het respecteren van de openingsuren van de stembureaus (78% van de bureaus ging om 7u00 open, ondanks hinder door zware regen in sommige provincies) als wat betreft de stemprocedures en de verwerking van de stemmen (94%). De opkomst van de stemgerechtigden was eerder aan de lage kant (een gemiddelde opkomst van 59,5% over het ganse land) ten opzichte van de eerste ronde toen er een gemiddelde opkomst was van 71%. De enige uitzondering is de provincie Oost-Kasaï, waar er in de eerste ronde slechts 39% van de stemgerechtigden kwam opdagen, tegenover 46% bij de tweede ronde.

Na een eerste onderzoek van meer dan 8.800 observatiefiches kunnen we het volgende vaststellen:

  1. In de meeste provincies, behalve in de Evenaarsprovincie, vonden de verkiezingen plaats onder relatief veilige omstandigheden. De Congolese Nationale Politie, de Europese troepenmacht, Eufor, en de MONUC VN vredesmacht, die hiervoor gemobiliseerd waren, slaagden erin lokale spanningen in de hand te houden. In 96% van de stembureaus konden de kiezers op een veilige en ordelijke manier hun stem uitbrengen.
  2. Op lokaal vlak stelden wij enkele onregelmatigheden vast, maar van pogingen tot systematische fraude was volgens de waarnemingen geen sprake. Enkele van de onregelmatigheden die werden vastgesteld waren:
    • een aantal getuigen van politieke partijen boden zich aan met de stembrief van iemand anders
    • in 11% van de gevallen voerden politieke partijen verder propaganda na het einde van de campagneperiode en in de buurt van stembureaus
    • richtlijnen van het CEI over het begeleiden van analfabete of oudere kiezers werden niet opgevolgd.

Toch werden de stemprocedures in meer dan 94% van de stembureaus goed opgevolgd. Het stemgeheim werd in 93% van de bureaus gewaarborgd.
Over het algemeen zijn het CDCE en Eurac zeer tevreden over het goede verloop van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen en de provinciale verkiezingen in Congo. Ze roepen de Congolese bevolking dan ook op om dezelfde sereniteit te bewaren als op de verkiezingsdagen van 30 juli en 29 oktober.

Het CDCE en Eurac hopen dat het CEI de resultaten op een zelfde kwalitatief hoogstaande manier verzamelt en bekendmaakt. Ze zijn in elk geval voorbereid op een continue en nauwgezette controle van de CLCRs (Lokale centra voor het verzamelen van de verkiezingsuitslagen).

Het CDCE en Eurac vragen de internationale gemeenschap ten slotte om het verkiezingsproces in Congo verder te blijven ondersteunen totdat de nieuwe regering van de Derde Republiek wordt geïnstalleerd.

Concrete cijfergegevens van de observatoren vind je op www.broederlijkdelen.be

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel