50 jaar 11.11.11 - Speech van Bogdan Vanden Berghe

Beste vrijwilligers, sympathisanten, beste collega’s, politici, beste vrienden

Van harte welkom op ons verjaardagsfeest. Zonet zag u 50 jaar 11.11.11 samengevat in enkele minuten. Het zal het lot zijn van deze hele namiddag: op dit podium veel te kort stilstaan bij wat ons allen boeit. Want na 50 jaar valt er veel te vertellen. Zeker als je niet alleen achteruit, maar ook vooruit wil kijken.

Beste vrienden, voor u staat een ongelooflijk trots man. Vandaag, omwille van de bijzondere, symbolische verjaardag natuurlijk. Maar vooral om waar onze organisatie al 50 jaar voor staat. En vandaag met deze grote opkomst van vrijwilligers, lidorganisaties en sympathisanten kan ik gerust zeggen: waar jullie al 50 jaar voor staan. Zonder jullie engagement, jullie gedrevenheid, jullie koppigheid, jullie expertise en jullie ervaring: geen 11.11.11. In naam van het hele team: een warme, diepgemeende merci.

Beste vrienden, de armoede is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. Ook wij droegen daar in die 50 jaar toe bij. Door partners in het Zuiden te steunen, door campagnes te voeren. Door politiek werk. Door samen te werken.

In al die jaren evolueerden we van een liefdadigheids- naar een rechtvaardigheidsorganisatie. Of liever van een liefdadigheidskoepel, naar een rechtvaardigheidskoepel. Een koepel met een veel bredere agenda dan enkel hulp. zo voeren we nu campagnes rond thema’s als waardig werk, de Tobintaks, eerlijke handel, het klimaat of de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Met sommige van die complexe thema’s maken we het ons (en u) niet gemakkelijk. Maar moeilijk gaat ook. Dat toonden jullie massaal. Met Sing for the Climate zongen meer dan 280 000 mensen mee en op de Wachtnacht in Gent waren we met 15 000 mensen om op te roepen tot actie rond de millenniumdoelstellingen.

Met scherpe inhoudelijke dossier veranderden we ook hier het beleid ten voordele van het Zuiden. Schulden werden kwijtgescholden, banken trokken zich terug uit de voedselspeculatie, BIO – het investeringsfonds – werd grondig hervormd na onze doorlichting. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Het doet goed even stil te staan en terug te kijken naar de successen van ons engagement. Het geeft kracht om vooruit te kijken.

speech bogdan fiesta

De wereld waarin we leven is vandaag, meer dan ooit, maar zo sterk als haar zwakste schakel. Kan het treffender aangetoond worden dan door de vluchtelingencrisis? Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en conflict. Maar. Ze worden ook vooruitgeduwd door een toenemende ongelijkheid binnen én tussen landen en door een snel opwarmende aarde. Twee fenomenen waarvan de oorzaken vooral bij ons liggen. Want terwijl hier vervuild wordt, betalen zij de rekening. Terwijl wij nauwelijks herverdelen, blijven zij in armoede.

Althans zo is het heel lang geweest. Zij hadden problemen, zij werden getroffen door crisissen. Het waren hun problemen. Sinds 2008-2009 weten wij ook wat het betekent om door een financiële crisis getroffen te worden. Recent onderzoek toont aan dat de lagere middenklasse in heel wat Westerse landen er de laatste 30 jaar nauwelijks op vooruit is gegaan. De rijkste 1% gaat er intussen al jaren sterk op vooruit. Elke maand van 2016 is intussen zowat de warmste maand ooit gemeten. De orkaan Sandy trof ook New York en vorig jaar overstroomde de Thames, met dramatisch gevolgen.

Ik wil maar zeggen. De verliezers van de globalisering leven hoe langer hoe minder exclusief in het Zuiden. Ook hier kunnen u of ik de zwakste schakel worden. Het verschil tussen een visser uit Senegal en een werknemer van Caterpillar is niet zo groot als het lijkt. Of een hoe een arbeider bij Douwe Egberts kan lijden als een koffieboer in Oeganda.

We moeten focussen op het Zuiden, maar we zullen enkel relevant blijven door dat soort verbanden te leggen. Verbanden tussen de verliezers van de huidige globalisering. Niet alleen in onze analyse, waar politieke thema’s als herverdeling, fiscaliteit en sociale bescherming, prominent naast traditionele thema’s als toegang tot onderwijs en gezondheid komen te staan.

Ook in onze actie moeten we nieuwe verbanden leggen. Door alert partners te kiezen, door sterke allianties met andere, soms onverwachte organisaties, door open te staan voor vernieuwende methodes, door creatief en flexibel te zijn. Desnoods door alles te veranderen en te herstructureren, maar nooit, nooit door toe te geven op onze kernwaarden.

Kernwaarden als rechtvaardigheid en natuurlijk solidariteit. In een maatschappij waar armoede hoe langer hoe meer geframed wordt als een individueel probleem, erodeert het begrip solidariteit. Solidariteit is niet gelijk aan gewoonweg wat goed doen, een goed doel steunen of hulp geven uit medelijden aan diegenen die het écht nodig hebben. Nee, echte solidariteit is niet vrijblijvend.

Echte solidariteit is emancipatorisch en wil de zelfredzaamheid verhogen. Het is een solidariteit van koppige aard en geen vrijblijvende opdracht die we uitoefenen als het ons goed uitkomt. Onze solidariteit is géén waarde die we opzij schuiven als mensen massaal in gammele bootjes aan onze deur aankloppen.

Echte solidariteit, beste regering, bestaat ook uit budgetten, budgetten waar we niet in schrappen als we het zelf wat moeilijker hebben. Echte solidariteit betekent: elkaar koppig niet in de steek laten.

Dat draagt 11.11.11 al 50 jaar uit. Dat dragen jullie al 50 jaar uit. Meer nog dan op alle successen die we afgelopen jaren behaalden, is het dát waar ik elke dag trots op ben.

Ik wens jullie allemaal een gelukkige verjaardag.

Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

 

Deel dit artikel