“Reality Tours” voor anti-neoliberale toeristen

“Bezoek Otavalo (twee uur van Quito), een inheems politiek en cultureel bolwerk. Ontmoet inheemse organisaties, bezoek vervuilende bloemenplantages die misbruik maken van arbeidskrachten, doe koopjes op de verbazende zaterdagmarkt.”


Gisteren (zondag) ging in Quito, Ecuador, het eerste Sociaal Forum van de Amerika's van start. Het is niet alleen een forum waar de overtuigde tegenstanders van de globalisering van de neoliberale handel zichzelf opnieuw kunnen overtuigen, het is ook een vakantieoord voor toeristen met een sociale missie.
De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Global Exchange fungeerde als reisbureau en stippelde een 'reality tour' uit naar het Sociaal Forum in de Ecuadoraanse hoofdstad. Zestien toeristen tussen 15 en 60 jaar bezoeken zowel het forum in Quito, als nabije lokale gemeenschappen. Daar kan het realiteitsgehalte van de argumenten die op het forum worden gehanteerd, worden getoetst. Op het programma staan onder meer een bezoek aan een omstreden pijplijnproject. Er wordt zowel met tegenstanders als met afgevaardigden van het oliebedrijf gepraat.
'Hoe leuk ze (de trips) ook zijn, ze zijn altijd verantwoord opgezet,' verklaart Malia Everette de la Campa, directeur van het project 'Reality Tours' van Global Exchange. 'Het is belangrijk dat de mensen zien wat de plannen van bedrijven eigenlijk zijn.' Global Exchange is een niet-gouvernmentele organisatie die de invloed van de Amerikaanse buitenlandse economische politiek in de ontwikkelende wereld onderzoekt. Vorig jaar slaagde de reisafdeling van Global Exchange erin meer dan 2000 mensen op sleeptouw te nemen naar Cuba, Irak en andere landen van het 'reality tour'-concept, zegt De la Campa.
In Quito worden in totaal 10.000 mensen verwacht op het eerste Sociaal Forum van de Amerika's, dat deel uitmaakt van het Wereld Sociaal Forum (WSF), dat eerder dit jaar in India vergaderde.
Chili wordt beschouwd als een model voor vrijhandel in Latijns-Amerika. De afgelopen twee jaar ondertekende het vrijhandelsakkoorden met de Europese Unie, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Ook met India en China staan gelijksoortige akkoorden in de steigers, twee landen met een enorm demografisch potentieel.
Volgens het neoliberale denken moet het dus goed gaan met Chili. Maar 'in tegenstelling tot alle veronderstellingen, heeft de vrije handel met de VS en de EU niet tot veel meer buitenlandse investeringen geleid. En de handelsbalans is negatief,' verklaart Manuel Hidalgo, een economist van de Chileense afdeling van de ngo ATTAC (Associatie voor de Belasting op financiële Transacties ten behoeve van de Burgers), die deelneemt aan het forum.
Toch worden de succesvolle onderhandelingen tussen de Chileense overheid en de VS als voorbeeld gebruikt voor de onderhandelingen met andere leden van de FTAA, de vrijhandelszone tussen Noord- en Latijns-Amerika die in 2005 klaar moet zijn. Volgens Hugo Fazio van het Centrum van Nationale Studies voor Alternatieve Ontwikkeling, promoot de Amerikaanse Internationale Handelscommissie Chili als modelleerling van de klas. Een document in die zin werd aan de Amerikaanse president George W. Bush overgemaakt, aldus Fazio.
Washingtons interesse in de regio is evenwel meer politiek dan economisch geïnspireerd, zegt Fazio, die wijst op de zogenaamde FTAA-light, de afgezwakte versie van de FTAA die voorlopig werd bereikt tengevolge van onenigheden met Brazilië, Argentinië en Venezuela.
De FTAA en andere regionale initiatieven die zijn geïnspireerd door de neo-liberale economische globalisering moeten worden vervangen, vinden de organisatoren van het Sociaal Forum in Quito. In die zin ziet Luis Bilbao, een analist van de regio voor de Monde Diplomatique, in de jongste bijeenkomst van de Mercosur, de handelsakkoorden tussen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, een alternatief groeien voor de FTAA. Mercosur vergaderde onlangs samen met de landen van het handelsblok van de Andeslanden en kwam tot een aantal afspraken. Op die manier groeit een regionale integratie die een tegenwicht vormt voor de 'hegemonische aanspraken' van de VS en de FTAA, aldus Bilbao.
Het idee van een alternatieve samenwerking tussen de FTAA en Andeslanden komt de komende week, wanneer op het forum de 'integrationistische retoriek' van de Latijns-Amerikaanse overheden kritisch aan bod komt, zeker nog op tafel. Voor of na het bezoek aan de zaterdagmarkt.
Marty Logan en Gustavo González
Xml=7
Ref: na la if

IPS DOOR:

Deel dit artikel