Aan dit ritme halen we de MDG rond water en sanitatie niet volgens WHO en Unicef

In september 2000 namen 191 regeringsleiders in de ”Millenniumverklaring” officieel de verbintenis op om de strijd aan te gaan tegen de extreme armoede in de wereld. Hierbij zou voor water en sanitatie, tegen 2015 het deel van de bevolking dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater of essentiële sanitaire voorzieningen gehalveerd moeten worden.


In 2000 hadden 1,1 miljard mensen geen toegang tot drinkwater en 2,6 miljard mensen geen toegang tot sanitatie (=voornamelijk toiletten aangesloten op riolering of septische tank en verbeterde latrines).


Terwijl in de periode van 1990 tot 2004, 1,2 miljard mensen toegang kregen tot drinkbaar water en sanitatie, moeten nog verder 1,1 miljard mensen van drinkwatervoorzieng worden en 1,6 miljard mensen van sanitatie voorzien worden om de MDGs rond water en sanitatie te bereiken tegen 2015. Het gunstige resultaat in reële cijfers wordt grotendeels te niet gedaan door de sterke bevolkingsgroei waardoor het aantal mensen dat geen toegang heeft tot water eigenlijk weinig substantieel veranderd is sinds 1990 (van 1,187 in 1990 naar 1,069 miljoen mensen in 2004).


Voor sanitatie zullen de inspanningen ongeveer verdubbeld moeten worden. Aan het huidige ritme (1990-2004) zal de MDG met meer dan een half miljard gemist worden.
Voor drinkwater blijkt men op wereldschaal op de goede weg ook al moeten de inspanningen met een derde verhoogd worden (300.000 mensen per dag moeten van 2005 tot 2015 van drinkwater voorzien worden).


Het probleem stelt zich enerzijds vooral in de (grote)steden waar een snelle bevolkingstoename (migratie naar de steden) een grote druk op watervoorziening legt. In Subsahara-Afrika steeg de stedelijke bevolking met 85% in de periode 1999-2004, waarbij het aantal mensen niet voorzien van drinkwater en sanitatie met de helft steeg.
Anderzijds bevindt ongeveer 80 % van de bevolking die geen toegang heeft tot water en sanitatie zich in Subsahara-Afrika, Oost- en Zuid-Azië. Ook al steeg de toegang tot drinkwater in Subsahara-Afrika bvb van 49 tot 56 % in de periode 1990-2004, toch zal een grote inspanning nodig zijn om de MDG te bereiken van 75%!
Nog steeds sterven dagelijks 4.500 kinderen (jaarlijks 1,6 miljoen, meer dan 8 keer het aantal mensen dat in de Tsunami omkwam) als gevolg van ongezond water en een gebrekkige hygiëne!

Voor het volledige rapport zie:
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2006/en/index.html

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel