Acción Ecológica

AE 2

Acción Ecológica is de meest gekende milieuorganisatie in Ecuador, die ook steeds de bescherming van het milieu koppelt aan de bescherming van de mensenrechten. Het is een heel dynamische organisatie met een activistische spirit, en een gedreven ploeg met vooral sterke vrouwen aan het hoofd. Acción Ecológica is vooral bekend voor haar vernieuwende voorstellen, en voor de moed waarmee ze deze verdedigen. Acción Ecológica steekt haar nek uit rond centrale problemen voor de natuur en de mens. Van bij de oprichting steunt de organisatie de gemeenschappen die zich verzetten tegen de projecten van petroleumontginning in het Amazonegebied, en nu ook degene die de grootschalige mijnbouw in vraag stellen.

Bij de ondersteuning worden steeds verschillende strategieën gecombineerd: vorming, informatieverzameling, juridische acties, campagnes, organisatie-versterking etc. Samen met de getroffen gemeenschappen voert Acción Ecológica acties voor sensibilisatie en beleidsbeïnvloeding, in de gebieden waar de projecten ontwikkeld worden en in de hoofdstad. Verder wordt geïnvesteerd in de bescherming van de biodiversiteit, o.m. de bescherming van de traditionele zaden, en de strijd tegen de introductie van genetisch gemanipuleerde gewassen (GGO's).

Acción Ecológica houdt er dikwijls radicale standpunten op na, die aanvankelijk dikwijls als te verregaand worden afgeschilderd. Maar na een aantal jaren moeten zelfs sceptici toegeven dat de voorstellen erg belangrijk zijn, zoals bv. ook gebeurd is met de voorstellen rond de 'post-petroleum' society. Door de consequente en moedige houding van de organisatie, speelt ze een belangrijke rol in het maatschappelijk debat in Ecuador, en zelfs wereldwijd. Het is een zeer creatieve en inspirerende organisatie, die er altijd in slaagt om sterke allianties uit te bouwen met de getroffen bevolking, jongeren en andere activisten. Voor de sensibilisatie organiseren ze 'toxic-tours' naar Amazonegebieden waar olieontginning plaatsvindt, waarbij de ecologische impact erg zichtbaar is en de uitwisseling met de lokale gemeenschap een grote indruk maakt.

Strijd tegen petroleumontginning

Acción Ecológica heeft samen met andere organisaties het netwerk Oilwatch opgericht, dat wereldwijd mobiliseert tegen petroleumontginning. Verder ligt de organisatie ook mee aan de basis van 'Keep the Oil in the Ground', een beweging die wereldwijd oproept om fossiele brandstoffen in de grond te laten zitten als bijdrage in de strijd tegen de klimaatsverandering. Eén van de belangrijkste campagnes riep de regeringsleiders wereldwijd op om Ecuador financieel te steunen in ruil voor de instandhouding van het natuurgebied Yasuní. En om de petroleum daar dus in de grond te laten. Ook toen de overheid dit innoverende initiatief eerst overnam en later opgaf, bleef Acción Ecológica hardnekkig inzetten op de bescherming van de Yasuní, samen met het collectief YASunidos.

YASunidos

De 'YASunidos' is een beweging van jonge activisten die opgericht werd voor de bescherming van het Yasuni natuurgebied. Ze ijveren voor een verbod op petroleumontginning in Yasuni en in de rest van het Amazonegebied. In 2014 hebben de YASunidos zes maanden campagne gevoerd om handtekeningen te verzamelen om een officieel referendum te organiseren over petroleum-exploitatie in het Yasuni gebied. Ondanks de felle tegenwerking vanwege de overheid, waren ze erin geslaagd maar liefst 756.291 handtekeningen te verzamelen. De overheidsinstantie die de handtekeningen moest controleren, verklaarde een groot deel van de formulieren ongeldig, en ontweek op deze manier de verplichting om het referendum te organiseren. Op vraag van de YASunidos werd vervolgens een hertelling aangevraagd in 2018. Vervolgens erkende de bevoegde staatsinstelling in maart 2019 de fraude bij de controle van de handtekeningen, en de nood om dit frauduleuze optreden te compenseren, bv. door de organisatie van het referendum. Dat is nog steeds niet bevestigd, maar de Yasunidos blijven strijden en geven niet op.

Yasunidos

Rechten van de natuur

De erkenning en promotie van de rechten van de natuur is nog zo'n thema waarbij Acción Ecológica ook een pioniersrol heeft opgenomen. Ook hierrond bestaan vele sceptische reacties, en weerstand – niet in het minst uit de wereld van de juridische specialisten en zelfs de mensenrechtenverdedigers. Nochtans is het een concept dat veel mogelijkheden biedt om ecosystemen te beschermen en de planetaire grenzen te respecteren, en dat in nauw verband met de rechten van de mensen die afhankelijk zijn van deze ecosystemen. Zo hebben de integranten van Acción Ecológica er sterk toe bijgedragen dat de rechten van de natuur opgenomen werden in de grondwet van Ecuador, een precedent op wereldvlak. Ondanks het feit dat deze erkenning nog niet echt geleid heeft tot erg concrete resultaten of structurele veranderingen in politieke beslissingen, wordt er stap voor stap vooruitgang geboekt. Acción Ecológica geeft als een van de belangrijkste referenties mbt de rechten van de natuur, verder mee vorm aan deze rechten, door sensibilisatie, uitbouw van het concept, juridische acties, waarheidscommissie over de rechten van de natuur tussen 2008 en 2017, een ethisch tribunaal over de rechten van de natuur, etc.

Poging tot sluiten

Zoals wel meer het geval is met echte 'change-makers', is Acción Ecológica niet echt geliefd bij de beleidsinstanties en –nemers. De organisatie is zelf het slachtoffer geweest van twee reële pogingen van de overheid om de organisatie te sluiten. Elke keer slaagde Acción Ecológica erin om de poging tot sluiting te dwarsbomen. Het ondernam daarvoor juridische acties, maar kon ook rekenen op de internationale solidariteit van personen en organisaties uit de hele wereld. Haar internationale connecties, haar veerkracht en doorzettingsvermogen maakten dat de regeringen uiteindelijk hun pogingen moesten staken.

Acción Ecológica

(Foto’s) Acción Ecológica[JVB1] [F2] 

Acción Ecológica is de meest gekende milieuorganisatie in Ecuador, die ook steeds de bescherming van het milieu koppelt aan de bescherming van de mensenrechten. Het is een heel dynamische organisatie met een activistische spirit, en een gedreven ploeg met vooral sterke vrouwen aan het hoofd. Acción Ecológica is vooral bekend voor haar vernieuwende voorstellen, en voor de moed waarmee ze deze verdedigen. Acción Ecológica steekt haar nek uit rond centrale problemen voor de natuur en de mens. Van bij de oprichting steunt de organisatie de gemeenschappen die zich verzetten tegen de projecten van petroleumontginning in het Amazonegebied, en nu ook degene die de grootschalige mijnbouw in vraag stellen. Bij de ondersteuning worden steeds verschillende strategieën gecombineerd: vorming, informatieverzameling, juridische acties, campagnes, organisatie-versterking etc. Samen met de getroffen gemeenschappen voert Acción Ecológica acties voor sensibilisatie en beleidsbeïnvloeding, in de gebieden waar de projecten ontwikkeld worden en in de hoofdstad. Verder wordt geïnvesteerd in de bescherming van de biodiversiteit, o.m. de bescherming van de traditionele zaden, en de strijd tegen de introductie van genetisch gemanipuleerde gewassen (GGO’s).

Acción Ecológica houdt er dikwijls radicale standpunten op na, die aanvankelijk dikwijls als te verregaand worden afgeschilderd. Maar na een aantal jaren moeten zelfs sceptici toegeven dat de voorstellen erg belangrijk zijn, zoals bv. ook gebeurd is met de voorstellen rond de ‘post-petroleum’ society. Door de consequente en moedige houding van de organisatie, speelt ze een belangrijke rol in het maatschappelijk debat in Ecuador, en zelfs wereldwijd. Het is een zeer creatieve en inspirerende organisatie, die er altijd in slaagt om sterke allianties uit te bouwen met de getroffen bevolking, jongeren en andere activisten. Voor de sensibilisatie organiseren ze ‘toxic-tours’ naar Amazonegebieden waar olieontginning plaatsvindt, waarbij de ecologische impact erg zichtbaar is en de uitwisseling met de lokale gemeenschap een grote indruk maakt.


 [JVB1]Als we maar 1 foto mogen gebruiken, zou ik precies toch opteren voor een andere, meer sprekende foto? Er zijn zoveel goeie foto’s, die ook hun activistisch karakter aantonen.

 [F2]Zeker ! Ik zie dat bij meerdere partners enkel het loga opgenomen is. Het lijkt me goed dat dat ergens verschijnt, maar er moet minstens 1 motiverende foto bij geplaatst worden.