Action pour le Développement des Milieux Ruraux (ADMR)

Action pour le Developpement des Milieux Ruraux (ADMR) werd opgericht in 1990 en is gevestigd in de stad Bukavu in de provincie Zuid-Kivu. De organisatie zet vrouwen, jongeren en andere kwetsbare groepen ertoe aan om voor hun rechten op te komen en zo hun levensomstandigheden te verbeteren.

ADMR werkt rond onderwijs, voedselzekerheid, gezondheid en milieu. Ze helpt lokale groepen om hierrond te pleiten voor verbetering bij het gemeentelijke of provinciale bestuur. 

Een ander initiatief zijn lokale meldpunten voor oneigenlijke praktijken, zoals barrières langs de weg om voorbijgangers tol te laten betalen. Deze meldpunten geven dit door aan ADMR, dat de bevoegde overheid aanspreekt.