Afsluitende betoging WTO tegentop in Hong Kong

Hongkong, 18 december – De afsluitende betoging van de protestweek tegen de WTO verliep vreedzaam. Zevenduizend betogers trokken naar de kade voor het congrescentrum waar de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de allerlaatste debatten houdt. Zij maakten nogmaals hun oppositie tegen de WTO kenbaar en hun solidariteit met hun gearresteerde kameraden.

De dag begon in onzekerheid. Zouden de activiteiten gewoon kunnen doorgaan na de arrestaties van deze nacht? Is het park nog afgesloten door de politie? Alle kranten hadden sensationele foto’s op de voorpagina van de charges van betogers en politie in de winkelstraten van Wanchai in centrum Hongkong.

Het was opvallend rustig in Victoria Park, het centrum van de protesten, dat intussen terug open was voor het publiek en de deelnemers aan de ‘People’s Action Week’. Om half twaalf hielden de organisatoren van de ‘Hongkong People’s Alliance’ er een persconferentie waarin ze het politieoptreden van de voorbije nacht veroordeelden. Ze vroegen de autoriteiten om de honderden gearresteerde betogers onmiddellijk vrij te laten en kondigden aan dat de vreedzame betoging die in de namiddag gepland was, gewoon door zou gaan.

Intussen kreeg ik ook verslag van enkele activisten die de incidenten van de voorbije nacht hadden meegemaakt. De Koreaanse boeren hadden zich inderdaad met geweld een weg gebaand doorheen het politiecordon. Daarop hat de politie tot driemaal toe gechargeerd met traangas. Honderden betogers werden bij elkaar gedreven en werden urenlang ingesloten zonder eten of drinken. Pas in de vroege ochtend werden ze gearresteerd en afgevoerd. Onder hen waren niet alleen Koreanen maar ook een tachtigtal Thais en twintig Indonesiërs.

Na de middag begon de ruimte voor het podium terug vol te lopen met betogers. Enkele sprekers brachten verslag uit van de onderhandelingen in de ministersconferentie. Een vertegenwoordiger van Public Services International, een wereldwijde koepel van overheidsvakbonden, kondigde aan dat er een slachtoffer te betreuren viel. “De democratie is spijtig genoeg het slachtoffer geworden van de hebzucht van de kapitalistische landen,” verduidelijkte hij.

Lori Wallach van Public Citizen, de grootste Amerikaanse consumentenorganisatie, benadrukte dan weer dat de arme landen zich niet zomaar hadden paaien met de belofte van het ‘ontwikkelingspakket’ dat hen werd voorgespiegeld als ze de voorstellen van de Europese Unie en de Verenigde Staten zouden aanvaarden. “Waarom praat men trouwens over een ontwikkelingspakket,” vroeg ze zich af, “als dit zogezegd al sinds 2001 een ontwikkelingsronde zou zijn?” Bij de ministerconferentie van Doha werd de huidige onderhandelingsronde binnen de WTO inderdaad onder die naam gelanceerd.

De activisten wilden echter actie en die kregen ze tijdens de twee kilometer lange mars naar de kade voor het congrescentrum. De betoging was militant maar vreedzaam zoals die van dinsdag, de openingsdag van de conferentie.

Uiteindelijk verzamelden zich 7000 activisten op de kade om hun oppositie tegen de WTO kenbaar te maken. Hier klinkt dat overigens als ‘kong yee sai mau’, de enige vier woorden Cantonees die men hier in de voorbije dagen moest kennen om te overleven in Victoria Park.

De toegangsweg naar het congrescentrum was nu ook versperd door twee gepantserde waterkanonnen. Ook de internationale media stonden er in grote getale te wachten op incidenten in plaats van hun aandacht te richten op de protestmanifestatie die enkele tientallen meter verder plaatshad. Betogers probeerden hen tevergeefs te overtuigen om aandacht te schenken aan de inhoud en niet enkel aan de incidenten.

Verschillende sprekers verklaarden hun solidariteit met de gearresteerde betogers, wat telkens op gejuich onthaald werd. Rond zes uur kondigde Elisabeth Tang, vakbondsleidster en voorzitster van de Hong Kong People’s Alliance, het einde van de betoging aan. Ze wees op het scherpe contrast tussen de democratie die in het Victoria Park had geheerst in de voorbije dagen en de sfeer in het congrescentrum. “Daarbinnen hebben enkelen het zeggen, terwijl bij ons naar ieders mening geluisterd wordt,” zei ze.

Enkele Filippijnse activisten verbrandden ter afsluiting nog een pop van een gier die een VS-vlag vasthoudt. Eindelijk stroomden ook de fotografen toe. Ze hadden door dat ze tevergeefs op incidenten gewacht hadden en besloten toch nog vlug enkele plaatjes te schieten.

Bij de terugtocht was de sfeer nog steeds even vastberaden als dinsdag, bij de start van deze protestbijeenkomst. Blijkbaar is iedereen er zich goed van bewust dat dit slechts een kleine stap is in een strijd die ongetwijfeld op het thuisfront een vervolg zal krijgen.

Foto's op indymedia: http://www.indymedia.be/en/node/844

Deel dit artikel