Agir pour des Elections Transparantes et Apaisées (AETA)

Agir pour des Elections Transparantes et Apaisées (AETA) is een platform van de Congolese civiele samenleving. Zijn doel is om de democratische cultuur in Congo te bevorderen en het kiesproces transparanter te maken. Enkele van onze partnerorganisaties, zoals RECIC Kinshasa, maken er deel van uit. 

De organisatie wil dat de civiele samenleving betrokken en erkend wordt bij alle hervormingen en beslissingen rond de kieswet. Ze pleit voor meer aandacht en middelen om de bevolking te informeren en de mensen te motiveren om actief deel te nemen aan de verkiezingen. Ze vraagt ook een permanente dialoog tussen de bevolking en de politieke leiders. 11.11.11 stemt zijn steun aan het programma van AETA af met de Franstalige koepel van noord-zuidorganisaties CNCD-11.11.11.

AETA geldt binnen het Congolese middenveld als een gevestigde waarde dankzij zijn expertise, erkenning en engagement op het vlak van verkiezingsprocessen. Zijn analyses worden in de politieke wereld goed onthaald en de organisatie slaagt het erin beleidsbeslissingen rond het kiesproces tot op zekere hoogte te beïnvloeden.