Agriculture: the need to change. Welke rol voor België?

Gisteren vond in het federaal parlement een ronde tafel plaats om het internationale rapport International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) voor te stellen. Hans Herren, co-voorzitter van IAASTD en World Food Prize Laureate, was naar Brussel gekomen om ons het rapport voor te stellen. 


In het IAASTD rapport – een initiatief van de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Global Environmental Facility – onderzoeken 400 experten wereldwijd hoe we beter gebruik kunnen maken van landbouwwetenschap, -kennis en -technologie om honger en armoede te bestrijden en een evenwichtige en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Na de voorstelling door Hans Herren, werd met een interessante mix van stakeholders – parlementsleden, ambtenaren, wetenschappers, ngo’s, het kabinet ontwikkelingssamenwerking,… - gekeken hoe de conclusies en aanbevelingen van dit rapport ook het Belgisch beleid tegen de honger kunnen verbeteren.

Het werd een interessante discussie. Ook in de komende maanden zal Vredeseilanden blijven proberen de resultaten van dit rapport op de politieke agenda te krijgen en verder te socialiseren bij de betrokken actoren.

Deel dit artikel