Aids blijft belangrijke doodsoorzaak, vooral in het Zuiden


Er is enorme vooruitgang geboekt in het voorkomen en behandelen van hiv en aids, maar nog steeds raken miljoenen geïnfecteerden blijven er miljoenen mensen sterven aan de gevolgen van de ziekte.


 

In het Oostelijk en Zuidelijk deel van Afrika hebben 10,5 miljoen kinderen hun ouders verloren aan aids. Voor vrouwen, meisjes en jongeren blijft het één van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. De ziekte eist niet alleen een zware tol aan mensenlevens, het richt ook zware economische schade aan door het verlies aan productiviteit en de kosten van de gezondheidszorg.
 
Tegenover elke drie mensen die behandeling krijgen, raken er vier besmet. Zelfs als er al voldoende middelen zouden zijn om een maximaal aantal mensen een behandeling te geven en de preventie op volle toeren zou draaien, dan nog zijn de schattingen negatief: in het beste geval zouden lage en middeninkomenslanden tegen 2050 nog steeds jaarlijks meer dan een half miljoen nieuwe infecties erbij krijgen. Een vaccin dat 'slechts' 60% efficiënt zou zijn, zou al een enorme impact hebben:  in de eerste tien jaar zou dit het aantal nieuwe infecties met een kwart doen dalen, en tot de helft in 25 jaar, volgens modellen van IAVI, AVAC en Futures institute.
 
De wetenschap gaat er met rasse schreden op vooruit in het onderzoek naar een vaccin. Dagelijks ontdekken onderzoekers nieuwe manieren waarop het virus verandert. Waar ze op moeten inspelen om dit schijnbaar ongrijpbare virus te tackelen. Hoe antilichamen en onze eigen T-Cellen een rol kunnen spelen om een infectie te voorkomen of de infectie weg te werken. En hoe er kan gewerkt worden aan een virus dat efficiënter is en langer werkzaam. Nieuwe studies en proefprogramma's worden opgezet en nieuwe kandidaat-vaccins worden ontwikkeld.
 
Een vaccin zou een enorme verandering betekenen voor mensen. Het zou door de bestaande barrières van genderongelijkheid kunnen breken zodat iedereen zijn eigen gezondheid kan beschermen. Maar, de financiële steun nodig voor onderzoek en de ontwikkeling van een vaccin blijft al jaren op een laag niveau,ondanks de beloftevolle vooruitgang. Willen we vandaag en in de toekomst voldoende kandidaat-vaccins ontwikkelen en de kans op succes vergroten, dan is volgehouden steun noodzakelijk.
 
Op Wereld AidsVaccin Dag (18 mei) roepen we op te blijven geloven in een vaccin dat de wereld kan verlossen van hiv en aids en daar de nodige fondsen voor vrij te maken.

Deel dit artikel