Akkoord tussen de Nederlandse campagne-organisaties en Indiase jeansfabrikant FFI/JKPL

In 2006-2007 was er een langdurig en ernstig arbeidsconflict tussen enerzijds Fibre & Fabrics (FFI) plus dochterbedrijf Knit Pvt Ltd (JKPL), en anderzijds Indiase vakbonden en arbeidsorganisaties en de Nederlandse Schone Kleren Kampagne en het India Comité, die hen ondersteunden.


Het conflict ging over het aanklagen van schendingen van arbeidsrechten van de ca. 5.500 kledingarbeid(st)ers. De werkgever reageerde daarop met volgen, intimideren en ontslag van vakbondsleden en uiteindelijk met een verregaande juridische campagne tegen de arbeidsorganisaties. Eerst kregen de Indiase in juni 2006 spreekverbod, later de Nederlandse. Uiteindelijk werden 8 Nederlandse actievoerders veroordeeld voor ‘internet-misdaad’ en werd een internationaal arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd. De Clean Clothes Campaign (CCC) klaagde dat in haar campagne wereldwijd aan als een onaanvaardbaar en gevaarlijk precedent en deed een dringende oproep tot de Westerse merken die klant waren bij FFI, om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Begin januari is dankzij de bemiddeling van oud-premier Ruud Lubbers een akkoord bereikt tussen FFI/JKPL en de Indiase en Nederlandse arbeidsorganisaties. Het bevat drie belangrijke punten:
  • In overleg met de Indiase organisaties en vakbonden wordt er een ombudspersoon aangesteld;
  • De lokale vakbonden en organisaties kunnen alle klachten over schendingen van de arbeidsomstandigheden in de bedrijven voorleggen aan die ombudspersoon;
  • De arbeid(st)ers krijgen recht op vereniging: ze kunnen aansluiten bij een vakbond van eigen keuze.
Op basis van dit akkoord zijn de Schone Kleren Kampagne en het India Comité ervan overtuigd dat schendingen van de arbeidsrechten nu tijdig gerapporteerd en op een correcte manier opgelost kunnen worden. Voor beide partijen vervalt bijgevolg de noodzaak zich tot de rechtbank te wenden om een oordeel te vellen over conflicten in het verleden.

Het Indiase bedrijf trekt alle juridische procedures in tegen de Indiase en Nederlandse organisaties. Van hun kant beëindigen de CCC en het India Comité de internationale campagne tegen FFI/JKPL en bij de aankopende kledingmerken.

Het akkoord stipuleert ook dat het jeansmerk G-Star, een van de belangrijkste klanten van FFI/JKPL, zijn zakenrelatie met het Indiase bedrijf zal herstellen. De CCC is daar bijzonder blij mee, want op die manier zullen de arbeid(st)ers niet de slachtoffers worden van het voorbije conflict.

Meer info vindt u op de SKC- en de CCC-websites.

De Schone Kleren Campagne
Schone Kleren (SKC) DOOR:

Deel dit artikel