Armen betalen drie keer meer voor water > wereldwaterdag 2011

Wereldwaterdag 22 maart 2011: water in de steden >

Armen betalen drie keer meer voor water

Wereldwaterdag staat dit jaar in het teken van water in de steden. Voor het eerst woont de meerderheid van de bevolking in een stad: niet minder dan 3,3 miljard mensen. Een groei die sneller doorraast dan de infrastructuur in een stad kan bijbenen. De stad onder (water)druk. "In Pikine, een buitenwijk van de Senegalese hoofdstad Dakar, moeten de armste families maar hun plan zien te trekken."

img_7005Pikine is een populaire eindhalte voor mensen die het platteland ontvluchten omwille van droogte en armoede. Ongeveer tien procent van de Senegalese bevolking, goed voor maar liefst 1 miljoen inwoners, woont in Pikine. Tegen 2015 zal het aantal inwoners naar schatting verdubbelen naar 2 miljoen. Door de snelle bevolkingsaangroei kampen de gemeentes in Pikine met heel wat problemen op het vlak van infrastructuur, scholing, gezondheidszorg en watervoorziening.

Straf de armen
De huidige watervoorziening in Pikine is ruimschoots ontoereikend. Sinds 1996 heeft de Senegalese overheid twee strategieën toegepast om de toegang tot drinkbaar water in Dakar te verhogen: er kwamen meer publieke wateraansluitingen en ze installeerden meer watertappunten op straat. Deze maatregelen hebben het voor de allerarmsten net moeilijker gemaakt om aan drinkbaar water te geraken. In de jaren ‘80 verschaften gemeentelijke instanties zoals het basisonderwijs, moskeeën, gemeentediensten en andere openbare plaatsen water aan de meest kwetsbare bevolking. Deze sociale dienstverlening van de gemeentelijke diensten werd met de introductie van het nieuwe waterbeleid afgeschaft. Wat betreft de watertappunten: die waren vroeger openbaar en gratis. Door de beslissing van de Senegalese overheid om meer watertappunten te installeren, moet je vandaag betalen als je water van het watertappunt wilt. De twee strategieën om drinkwater toegankelijker te maken treffen de allerarmsten dubbel zo hard.

Dat enkel een gegoede klasse in Pikine het nut ervaart van deze maatregelen blijkt uit volgende vergelijking. De armste families die zich geen aansluiting op het waternet kunnen veroorloven, zijn voor drinkbaar water haast genoodzaakt om dit te kopen aan de watertappunten. Voor 30 liter betaal je al gauw 25 CFA-frank (ongeveer 3 cent). Dat is drie keer duurder dan voor Senegalezen met een aansluiting op het waternet, zelfs bij de sociale tarieven. De aankoop van een m³ water aan het watertappunt komt neer op 833 CFA tegenover 323 CFA voor de abonnees op het waternet.

Het waternet in Pikine is maar enkele uren per dag geopend. Meestal is dat tussen vier en acht uur in de voormiddag. Daarnaast zijn er vaak wateronderbrekingen door herstellingswerkingen, waardoor je reserves moet aanleggen, soms voor meer dan één dag. Dit treft vooral de armen die geen informatie krijgen over de onderbrekingen en geen middelen hebben om reserves aan te leggen. "De problemen die mensen ondervinden om water te vinden gedurende de korte periode dat de leidingen maar worden open gezet, zijn schrijnend", vertelt Wim Vereecken, programmaverantwoordelijke voor West-Afrika bij ngo Bevrijde Wereld. "Soms slepen die watertekorten meerdere dagen aan waardoor vrouwen kilometers moeten afleggen om enkele liters water te vinden. Als je niet aangesloten bent op het net, zoals de armste families, moet je dagelijks maar je plan zien te trekken."

Nood aan structurele oplossingen
Door de aanhoudende toestroom van nieuwe inwoners werden er de jongste jaren heel wat huizen bijgebouwd in het moerasgebied van Pikine. Tijdens de winterperiode staan deze huizen verschillende maanden onder water. Deze overstromingen verstoren de afvoer van afvalwater waardoor het grondwater er sterk vervuild is. Door het nijpende tekort aan drinkbaar water gaan de armste inwoners er zelf op zoek naar alternatieven. Met behulp van handpompen halen ze het grondwater naar boven dat al erg verontreinigd is door nitraten en bacteriën. Dit brengt een hele resem ziektes met zich mee zoals diarree en bacteriële besmettingen.

"Om de toegang tot drinkwater te verbeteren is er daarom ook nood aan structurele oplossingen in het land zelf", pleit Sidy Gueye Niang van ngo Bevrijde Wereld. "Een aansluiting op het waternet is ongelooflijk duur voor de meeste inwoners. We moeten afdwingen dat de overheid subsidies toekent zodat iedereen zich op het waternet kan aansluiten. Watertappunten horen opnieuw gratis te zijn. Daarvoor is er een sociale politiek nodig waarbij opnieuw de gemeenten de verantwoordelijkheid hebben en de waterfactuur van de watertappunten op zich nemen. Daarnaast schreeuwt Pikine om saneringswerken en is er nood aan een programma om zoveel mogelijk straten en gebouwen aan te sluiten op de riolering."

Ondanks de enorme problemen bestaat in Pikine een dicht netwerk van sociale bewegingen. Bevrijde Wereld werkt in Pikine samen met vijf lokale ngo's. Elk overkoepelen ze tientallen socio-economische basisorganisaties die zich op een specifieke doelgroep richten, zoals kinderen, jongeren of vrouwen. Eén van deze organisaties is ECO/PN, die strijdt voor een betere toegang van drinkwater voor de armere inwoners in Pikine. Naast de verspreiding van drinkwaterfilters, organisatie van vormingen over watergebruik, een malariaprogramma en het beperken van overstromingen, proberen ze ook politiek veranderingen af te dwingen. "Het is belangrijk om lokale organisaties te versterken om structurele oplossingen te bekomen. Ngo's mogen tenslotte niet de verantwoordelijkheid van een overheid ontnemen", concludeert Sidy.

Over Bevrijde Wereld
Bevrijde Wereld ondersteunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filippijnen in hun recht op beter voedsel en water. De versterking van haar lokale partners en boerenorganisaties staat hierin centraal.

Praktisch
Meer info over onze waterprojecten in Pikine? Contacteer Wim Vereecken, programmaverantwoordelijke voor West-Afrika, via wim.vereecken@bevrijdewereld.be of 03 777 20 15

Bijhorende foto's in hoge resolutie? Contacteer Sofie Van Der Straeten, communicatieverantwoordelijke, via sofie.vanderstraeten@bevrijdewereld.be of 0495 90 53 20.

www.bevrijdewereld.be

logo_be_kleur

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel