België moet de nieuwe nucleaire plannen van de VS ondubbelzinnig verwerpen

Het Pentagon staat op het punt om een nieuwe nucleaire doctrine te aanvaarden die veel verder gaat dan alle vorige doctrines.

Het document dat opgesteld is onder leiding van luchtmachtgeneraal Richard Myers, voorzitter van de gezamenlijke legerstafchefs somt tal van scenario’s op die het gebruik van kernwapens rechtvaardigen. De facto komt het er op neer dat de inzet van kernwapens grotendeels afhankelijk is van de goodwill van de president van de Verenigde Staten.

Het document vormt een nieuw nog duidelijker pleidooi voor de zogenaamde ‘first strike’ met nucleaire wapens. Het in 2001 publiek gemaakte Nuclear Posture Review (NPR) herbevestigde al dat nucleaire wapens in de toekomst een sleutelelement blijven van de Amerikaanse veiligheidsstrategie, wat volkomen in strijd is met een uitspraak van het Internationaal gerechthof van Den Haag (8 juli 1996). Het NPR opende daarnaast de deur voor het als eerste inzetten van kernwapens tegen vermeende dreigingen die zouden uitgaan van vijandige staten of als antwoord op een “verrassende militaire ontwikkeling”. Het non-proliferatieverdrag (NPT) bepaalt echter dat officiële kernwapenstaten geen nucleaire wapens mogen inzetten tegen niet-nucleaire leden van het NPT.

Het huidige document dat normaal deze zomer al had moeten goedgekeurd worden gaat nog een stap verder. Verantwoordelijke militaire commandanten mogen de president verzoeken om nucleaire wapens in te zetten in volgende situaties (vrije vertaling van pag III-2 uit het bewuste document te vinden op http://www.wslfweb.org/docs/doctrine/3_12fc2.pdf):

  • a. “Een tegenstander die het gebruik van massavernietigingswapens inzet of dreigt in te zetten tegen VS of multinationale (en NATO)-troepen.
  • b. Bij een op punt staande aanval met biologische wapens, die alleen door inzet van nucleaire wapens veilig kunnen worden uitgeschakeld
  • c. Voor een aanval tegen installaties van tegenstanders met inbegrip van massavernietigingswapens, versterkte bunkers met chemische of biologische wapens of commando- en controlestructuren die de vijand nodig heeft om massavernietigingswapens in te zetten
  • d. In geval van conventionele overmacht van een tegenstander, inclusief mobiele en gebiedsdoelen (troepenconcentraties)
  • e. Voor een snelle beëindiging van een oorlog volgens VS-voorwaarden
  • f. Om het succes van VS- of multinationale operaties veilig te stellen
  • g. Om de intenties en mogelijkheden van de VS om nucleaire wapens in te zetten te tonen en het vijandelijke gebruik van massavernietigingswapens af te schrikken
  • h. Als antwoord op het gebruik van door de vijand geleverde massavernietigingswapens aan ongeregelde troepen tegen Amerikaanse of multinationale troepen of de burgerbevolking”

Vooral punten c tot en met g. betekenen een nieuwe verruiming van de nucleaire strategie van de VS. Er is een groot vermoeden dat Defensieminister Donald Rumsfeld zelf de stuwende kracht vormt voor deze nog grotere inzetbaarheid van nucleaire wapens. Hij kreeg vorig jaar niet de nodige middelen van het Amerikaans Congres voor een studie naar de noodzaak van ‘Bunker Busters’, ‘mini’-nucleaire wapens die diep onder de grond gelegen bunkers kunnen uitschakelen.

Eens te meer schuiven de VS bestaande verdragen en afspraken opzij. Als de nieuwe doctrine wordt goedgekeurd zitten we gevaarlijk dicht bij een nieuw effectief gebruik van kernwapens, 60 jaar na Hiroshima. België en de VS zitten via de NAVO in een gemeenschappelijk militair bondgenootschap. Vrede vzw stelt dat onze regering dan ook verplicht is om het ontwerp voor een nieuwe nucleaire doctrine ondubbelzinnig af te wijzen en krachtig te veroordelen. Kernwapens zijn en blijven gruwelijke wapens. Elk intentieverklaring om ze te gebruiken vormt een misdaad tegen de menselijkheid.

Ludo De Brabander, vrede vzw (Persmededeling 13 september 2005)

De Vredesweek 2005 draagt als slogan 'alle kernwapens de wereld uit' met een eisenbundel waarin op de verantwoordelijkheid van België wordt gewezen. 

Vrede DOOR:

Deel dit artikel