België ratificeert het VN-verdrag inzake de gelijke rechten van personen met een handicap

Op 13 december 2006 nam de Algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN) het nieuwe bindende verdrag aan inzake de gelijke rechten van personen met een handicap. België gaf meteen een krachtig signaal door op 30 maart 2007, nog geen vierentwintig uur na uitgave, het verdrag en het bijhorende facultatieve protocol te ondertekenen. Twee jaar later, op 2 juli 2009 om precies te zijn, ratificeerde België het verdrag en het bijhorende facultatieve protocol.


© Wim Hendrix
Graag willen we de Belgische regeringen feliciteren voor de daadkracht waarvan zij blijk gaven, maar ook de ontwikkelingsorganisaties die hiervoor mee het pad effenden verdienen een pluim! Tegelijkertijd willen we van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen aan de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel en aan alle Belgische organisaties die bij ontwikkelingssamenwerking betrokken zijn om het verdrag nu ook toe te passen met specifieke aandacht voor artikels 11 en 32. Artikel 11 legt de betrokken staten op om in risicovolle situaties en humanitaire noodsituaties erop toe te zien dat de  bescherming en de veiligheid van personen met een handicap wordt gewaarborgd. Artikel 32 vraagt de toepassing van de principes van de conventie binnen alle aspecten van internationale samenwerking.

Bijgevolg vragen we dat personen met een handicap en hun organisaties worden uitgenodigd om actief te participeren aan ontwikkelingswerk, dat handicap in ontwikkelingssamenwerking een duidelijke plaats krijgt in de verschillende beleidsnota’s en dat de nodige ondersteuning en budgetten hiervoor worden voorzien. Op deze wijze wordt handicap als transversaal thema erkend en vindt een betere inclusie plaats van personen met een handicap binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking is alvast hoopvol gestemd!

Tine Vandecasteele, persverantwoordelijke PHOS

Deel dit artikel