Belgisch overleg rond klimaatverandering in Ecuador

conpapa1[Foto: ©Triasngo.be]

In Ecuador hebben vijf Belgische ontwikkelingsorganisaties die ter plaatse actief zijn de koppen bij elkaar gestoken. triasngo logo 120Tijdens een aantal workshops hebben ze bestudeerd hoe ze kunnen samenwerken rond klimaatverandering. Ook Trias zat rond de tafel.

De boeren in het Andesgebergte zijn extra kwetsbaar voor de klimaatverandering.
Net zoals het geval is in een aantal andere landen, is het ook in Ecuador een traditie dat de Belgische ontwikkelingsorganisaties elkaar regelmatig ontmoeten. "Hoewel de inhoudelijke programma's soms sterk verschillen, loont het altijd de moeite om lessen te trekken uit elkanders ervaringen", zegt programmacoördinator Marc Vogelaers van Trias.

Anderhalf jaar geleden besliste het platform van Belgische ontwikkelingsorganisaties in Ecuador om de violen gelijk te stemmen rond het thema van de klimaatverandering. In een eerste fase werd gezocht naar een gemeenschappelijk interpretatiekader. Vervolgens werd bekeken hoe de betrokken organisaties bewuster kunnen omgaan met de klimaatverandering en hoe ze onderling informatie kunnen uitwisselen.

Vanwege zijn ligging nabij de evenaar is Ecuador erg gevoelig voor verstoringen van het weerfenomeen El Niño. De kustvlakten worden in toenemende mate bedreigd door overstromingen terwijl de berggebieden ten prooi vallen aan verschraling. Soms valt er maandenlang geen druppel water, waarna vruchtbare landbouwgrond massaal wegspoelt door overvloedige regen. De erosie wordt bovendien in de hand gewerkt door ontbossing.

Of de lokale partners van Trias zich bewust zijn van deze problematiek? "Natuurlijk", antwoordt Marc Vogelaers. "De klimaatverandering heeft immers een grote impact op de gezinsinkomens van kleine boeren. De aardappeltelers waarmee we samenwerken, zoeken naar nieuwe variëteiten. En we steunen ook boeren die op hun minderwaardige zandgrond guarango planten. Deze bomen produceren gom en tannine, en herstellen op lange termijn de bodemvruchtbaarheid."

In de nieuwe strategienota van Trias is duurzaamheid één van de prioritaire aandachtspunten. "Ook bij de keuze van nieuwe partners houden we hier rekening mee", benadrukt Vogelaers. "Zo gaan we in Ecuador binnenkort ook samenwerken met Coprobich, een boerenorganisatie die producenten van quinoa verenigt. In totaal gaat het om 1.200 biologische boeren die zich vandaag al bezighouden met export en nog een mooi groeipotentieel hebben."

www.triasngo.be
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel