Benin kan putten uit Fonds voor Aanpassing aan Klimaatveranderingen

2011-10-beninBenin is recent toegelaten tot het Fonds voor Aanpassing aan Klimaatveranderingen (Adaptation Fund), via zijn Fonds National pour l'Environnement (FNE) van het Ministerie van Milieu.

Na Senegal is Benin nu het tweede Afrikaanse land en het vierde wereldwijd dat bij  het Fonds geaccrediteerd wordt.

Dankzij deze toelating kan Benin gemakkelijker aan middelen geraken om projecten ter bescherming van het milieu te realiseren, en meer bepaald die in verband met de aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Het FNE is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen die door het Klimaatfonds zullen gestort worden en zal toezicht houden op de projecten die hiermee uitgevoerd worden.

Het Fonds voor Aanpassing aan Klimaatveranderingen is in 2001 gecreëerd en officieel in Marrakesh 2007 gelanceerd tijdens de Conference of Parties, het besluitvormend orgaan van het Klimaatverdrag (UNFCCC = United Nations Framework Convention on Climate Change : het VN-klimaatverdrag).
Benin kampt met meerdere milieuproblemen, die onder meer te maken hebben met de snelle bevolkingstoename, de algemeen verspreide armoede en met de wanverhouding tussen het verbruik van de natuurlijke hulpbronnen en hun vernieuwingsritme. Benin houdt ook te weinig rekening met het milieu in zijn de sectorale plannen en programma's.

Volgens een recente studie ziet men de degradatie van het milieu het best aan de verminderde bosbedekking, de uitbreiding van erosie onder al haar vormen, het zakken van het niveau van de waterlopen en meren en de verminderde kwaliteit van het water.

Bron: http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20111011165050.html

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel