Beter omgaan met water: het 3e Wereld Water Rapport

Op 16 maart, ter gelegenheid van de start van het Wereld Water Forum in Istanbul, lanceerde VN-Water haar 3e Wereld Water Rapport, met als titel “Water in a changing World”. VN-Water is een platform, waaraan alle VN-agentschappen die iets met water te maken hebben, geacht zijn te rapporteren over watergerelateerde aspecten.

Het rapport stelt dat water en investeren in water essentieel is om de Millenniumdoelstellingen te halen.  Zo stelt de WereldGezondheidsOrganisatie dat elke $ die men investeert in veilig drinkwater voor de bevolking, een return geeft van 3 tot 34$, afhankelijk van het gebied en de ingezette technologie.  Wat betreft drinkwater, zitten we op schema om de MDG7 te halen: er is alleen een immens probleem in Sub-Sahara Afrika, waar we het doel met 110 miljoen mensen dreigen te missen (schatting van een andere bron).
Wat betreft sanitaire voorzieningen is de situatie ronduit catastrofaal; tegen 2015 zullen nog steeds 2,5 miljard mensen leven zonder fatsoenlijk toilet of latrine.   Aan het huidige tempo,  zullen we de MDG wat betreft sanitatie missen met zo’n 700 miljoen mensen!
Om het streefdoel toch nog te halen, moet vanaf nu jaarlijks 9.5 miljard $ geïnvesteerd worden in sanitatie!  We investeerden in 2006 zowat 3.9 miljard $, maar dan voor zowel drinkwater als sanitaire voorzieningen samen.
80% van het gebruikte water wordt ongezuiverd in de natuur geloosd.  Dit leidt tot een catastrofale situatie in steden en dichtbevolkte gebieden.  Daar kunnen we in Vlaanderen over meespreken; verplaats je even 15 jaar in de tijd terug, en herinner je hoe vuil onze rivieren toen waren, voordat er massaal geïnvesteerd werd in zuiveringsstations met Aquafin.  Welnu, om wereldwijd alle stedelijk afvalwater in een aanvaardbare toestand terug te schenken aan de natuur, is 100 miljard $ per jaar nodig.  Een onthutsend en verontrustend getal.  Dit is meer dan de jaarlijkse som die de OESO-landen momenteel bij elkaar brengen voor ontwikkelingssamenwerking!

Zoetwater voor voedselproductie
De grootste uitdaging ligt echter op het gebruik van zoetwater.  70% van de jaarlijks (door de watercyclus geregenereerde) gebruikte zoetwatervolumes gaan naar de landbouw, voor onze voedselproductie.  We gebruiken nu met zijn allen zo’n 4.000 miljard km³ zoetwater per jaar.  Door de grotere vraag naar biobrandstoffen, is het gebruik aan zoetwater met 44 km³ gestegen.  Maar de grootste stijging komt door de demografische groei: elk jaar stijgt de wereldbevolking met 80 miljoen mensen, die elk gemiddeld 800 m³ per jaar extra aan water vragen voor de voedselproductie, hetgeen resulteert in 64 miljard km³ extra verbruik per jaar.
Hoe hoger men komt op de ladder van ontwikkeling, hoe hoger ook het watergebruik wordt.  Dit heeft ook alles te maken met onze voedingsgewoontes.  De productie van een kg tarwe vergt, afhankelijk van de streek, tussen de 400 à 2000 liter zoetwater.  Om vlees te produceren, is afhankelijk van het soort vlees, tussen de 1000 à 20.000 liter water nodig  per kg vlees!
Gemiddeld gezien valt er op aarde genoeg neerslag om die behoefte in te vullen.  Maar met gemiddeldes komen we hier niet weg.  Het probleem is dat die neerslag enorm verspreid is in de tijd (regenseizoen – droog seizoen) en over de gebieden van onze planeet aarde.   De gevolgen van de klimaatopwarming versterken nog dit laatste: vochtige gebieden zullen nog meer neerslag krijgen; droge gebieden zullen nog langere droogteperiodes kennen.

Hoe moet het verder?
Dat we met zijn allen meer spaarzaam en duurzaam zullen moeten omgaan met ons zoetwater staat buiten kijf. En dat mensen vandaag de dag nog geen veilig drinkwater hebben nabij hun woonst, is gewoon onaanvaardbaar.
Politiek gezien moet “water in het middelpunt staan van onze landbouw-, energie-, gezondheids-, infrastructuur-, en onderwijspolitiek”, aldus Olcay Unver, coördinator van het rapport.  “De waterbeheerders kennen het probleem en zijn overtuigd, maar zij nemen niet de beslissingen.  Het is aan onze regeringsleiders om zich het waterprobleem dringend aan te trekken”, besluit Unver.

Bron: “3rd Water Development Report 2009” 
www.unesco.org/water/wwap/wwdr

Deel dit artikel