Betere rampendata maken betere beslissingen mogelijk

Rampen gerelateerd aan water, het weer of het klimaat zijn wereldwijd in opmars en zorgen voor grote dodenaantallen en een kaakslag voor economische en sociale ontwikkeling. Tussen 1970 en 2012 werden 8.835 rampen, 1,94 miljoen doden en 2,4 triljoen dollar aan economische schade gerapporteerd, als gevolg van onder andere droogtes, extreme temperaturen, overstromingen, tropische cyclonen en epidemies.

De Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes 1970-2012 beschrijft deze rampen, alsook de maatregelen om de veerkracht te verhogen. Het is een gezamenlijke publicatie van de World Meteorological Organization (WMO) en het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) van de UCL in België. De atlas poogt beleidsmakers te voorzien van bruikbare informatie om welzijn en welvaart te beschermen. Men gaat uit van de nood aan rapportering, standaardisering en analyse van data over weer-, klimaat- en watergerelateerde gevaren om ons inzicht in rampen te verbeteren en de mogelijkheden qua preventie en risicoreductie te vergroten.

De zwaarste rampen qua dodenaantallen gebeurden voornamelijk in de minst ontwikkelde en ontwikkelingslanden, terwijl de grootste economische schade opgelopen werd in de ontwikkelde landen. Verbeterde waarschuwingssystemen en rampenmanagement helpen sterfte te voorkomen, maar de socio-economische impact van rampen vergroot gezien de verhoogde frequentie en sterkte, en de groeiende kwetsbaarheid van menselijke samenlevingen. Dataverzameling inzake natuurlijke gevaren vormt dus een grote uitdaging.

Aangezien een betere rapportering van de impact van rampen noodzakelijk is om de risicoreductie te versterken, moet de internationale gemeenschap kwetsbare landen helpen hun capaciteit tot het ontwikkelen van databanken te verbeteren. Een andere uitdaging zijn de veranderende karakteristieken (frequentie, locatie, sterkte) van natuurlijke gevaren, als gevolg van de door de mens geïnduceerde klimaatverandering; de normen van gisteren zijn daardoor niet noodzakelijk de normen van morgen.

Dit nieuwe rapport heeft als doel de bewustwording rond de vele uitdagingen voor de verzameling en analyse van informatie rond ramprisico's te vergroten, en houdt een wereldwijde analyse van extreme weer-, klimaat- en watergerelateerde gebeurtenissen in. De Atlas vergelijkt de gerapporteerde impact van meteorologische, klimatologische en hydrologische extremen op mensen en economieën, zowel op mondiaal als op regionaal vlak. Naast de mondiale statistieken en kaarten, voorziet de Atlas dus ook details over rampen op regionaal niveau:

  • Afrika: Tussen 1970 en 2012 veroorzaakten 1.319 gerapporteerde rampen het verlies van 698.380 levens en economische schade ter waarde van 26,6 miljard dollar. Droogtes hebben voor het grootste aantal doden gezorgd, ook al waren overstromingen het meest voorkomende ramptype (61%). De zware droogtes in Ethiopië in 1975 en in Mozambique en Soedan in 1983-1984 zorgden voor de meerderheid van de doden. Stormen en overstromingen veroorzaakten echter het grootste economische verlies (79%).
  • Azië: Voor de periode 1970-2012 werden zo'n 2.681 rampen gerapporteerd, met het verlies van 915.389 levens en economische schade ter waarde van 789,8 miljard dollar tot gevolg. De meeste van de rampen hadden betrekking op overstromingen (45%) en stormen (35%). Stormen hadden de grootste impact op het leven (76% van de doden), terwijl overstromingen de grootste economische schade veroorzaakten (60%). Drie tropische cyclonen in Bangladesh en Myanmar springen eruit, met meer dan 500.000 doden tot gevolg. De grootste economische schade werd in China opgelopen, vooral als gevolg van de overstromingen van 1998.
  • Zuid-Amerika: Van 1970 tot 2012 leed Zuid-Amerika onder 696 gerapporteerde rampen, wat resulteerde in 54.995 verloren levens en 71,8 miljard dollar aan economische schade. Wat de impact betreft veroorzaakten overstromingen het grootste aantal doden (80%) en ook de meeste economische schade (64%). De zwaarste gebeurtenis in die periode was een reeks overstromingen, modderstromen en grondverschuivingen in Venezuela in 1999, met 30.000 doden tot gevolg. Door deze gebeurtenis zijn de statistieken wat verloren levens voor de hele regio betreft wel opmerkelijk scheefgetrokken.
  • Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben: Voor deze regio werden 1.631 rampen gerapporteerd, met het verlies van 71.246 levens en 1.008,5 miljard dollar aan economische schade tot gevolg. De meerderheid van de gerapporteerde rampen betrof stormen (55%) en overstromingen (30%). Stormen veroorzaakten echter het grootste aantal doden (72%) en ook de meeste economische schade (79%).
  • Het Zuidwesten van de Stille Oceaan: Deze regio heeft 1.156 gerapporteerde rampen ervaren tussen 1970 en 2012, wat resulteerde in 54.684 doden en economische schade ter waarde van 118,4 miljard dollar. De zwaarste rampen wat dodenaantal betreft waren tropische cyclonen, vooral in de Filippijnen (waaronder die in 1991, de welke voor 5.956 doden zorgde). De droogte van 1981 in Australië veroorzaakte 15,2 miljard dollar aan economische schade, en de bosbranden van 1997 in Indonesië zorgden voor een economisch verlies ter waarde van 11,4 miljard dollar.
  • Europa: Wat Europa betreft, tenslotte, werden 1.352 rampen gerapporteerd, de welke zorgden voor 149.959 doden en 375,7 miljard dollar aan economische schade. Overstromingen (38%) en stormen (30%) waren het meest voorkomende type van rampen, maar extreme temperaturen leidden tot het grootste aandeel qua menselijk verlies (94%), waaronder 72.210 doden gedurende de West-Europese hittegolf van 2003 en 55.736 doden als gevolg van de hittegolf van 2010 in Rusland.


Bron: WMO
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel