“Betere watervoorziening en riolering” belangrijkste medische vooruitgang van de laatste 150 jaar

Een opiniepeiling uitgevoerd bij 11.000 leden van de British Medical Journal over de ganse wereld koos "sanitatie" als de grootste medische vooruitgang sinds 150 jaar.

Uit een lijst van 15 mijlpalen in de medische geschiedenis (waaronder vaccins, de contraceptieve pil, anesthesie, de ontdekking van het DNA,…) werd “sanitatie” als belangrijkste mijlpaal gekozen. Onder “sanitatie” werd hier verstaan: alle praktische maatregelen voor een betere publieke gezondheid (voornamelijk drinkwatervoorziening en riolering).  Antibiotica, en anesthesie werden verkozen op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Drinkwaterleidingen en riolering leidden overal (in Europa)  tot het indijken van epidemieën en ziekten zoals cholera. De ontdekking in 1854 van de Britse dokter John Snow dat cholera door water werd overgedragen en niet door lucht en dat een betere “sanitatie” dit probleem kon verhelpen voor een stad zoals Londen bleek kapitaal te zijn voor de verdere sociale en economische vooruitgang. Samen met de watervoorzienings- en rioleringsgraad steeg de gemiddelde levensverwachting spectaculair.


In het Zuiden duiken cholera-epidemieën nog overal op in grote steden van Afrikaanse landen en elders. Nog steeds sterven jaarlijks 1,8 miljoen kinderen (of meer dan 8 keer het aantal mensen dat in de Tsunami omkwam).

Het resultaat van deze enquête bevestigt nogmaals het belang om dringend meer werk te maken van de Millenniumdoelstelling 7 met betrekking tot water en sanitaire voorzieningen, zoals (onder andere) gesteld in het Human Development Report 2006 van de UNDP.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel