Bezoek aan Hai Doc na de tyfoon Ketsana

Uit ervaring weten we dat de meeste verwondingen die slachtoffers van een storm oplopen hoofdletsels, schaafwonden  of beenderbreuken zijn of een combinatie van beiden. Daarnaast is het ook vaak dwarsleasie , dat zijn ruggenmergletsels, wat ook de specialisatie is van het centrum van Handicap International dat beschadigd werd door Ketsana.

Deze verwondingen worden meestal veroorzaakt door rondvliegende brokstukken die overal neerkomen, huizen die invallen of geraakt worden door drijvende brokstukken wanneer de mensen door diep water moeten waden.

We begeven ons naar het district hospitaal van Hai Doc, op een vijftigtal kilometer ten noorden van Danang. Onderweg zien we hoe de wind, overstromingen en moddervloeden hun sporen hebben achtergelaten. Alhoewel de wegen nu vrij zijn, zien we rondom ons heen een desolaat landschap van bruine smurrie in velden die normaal groen moesten zijn in de tijd van het jaar. De oogsten zijn dan toch mislukt!

vietnam_04

De hospitalisatieafdeling in Dai Loc district hospitaal in de zwaar getroffen provincie Quang Nam.

Het hospitaal dat we bezoeken heeft het ergste achter de rug gehad volgens Doctor Mui.Ongeveer 40 slachtoffers werden opgenomen op de spoeddienst: snijwonden, breuken, schaafwonden die veroorzaakt zijn door het opkomende water. Mensen vallen of worden meegesleurd, takken of brokstukken kwamen neer op de mensen.

De ergste gevallen (zware hoofdletsels  en mensen  die nog altijd onbewust zijn) werden doorgezonden naar het algemeen ziekenhuis in Danang.

We spreken nog even met de lokale arts en kinesisit om informatie uit te wisselen rond hun revalidatieafdeling die in de volgende weken wat actiever zal zijn…. Daarna keren we terug naar Danang waar we vernemen dat er ex-patiënten met ruggenmergletsels zijn die graag terug zouden willen naar het centrum van Handicap International omdat ze het heel moeilijk hebben gehad tijdens de storm.BRON:
Handicap International Blog

Deel dit artikel