Bindend VN-verdrag mensenrechten

Transnationale bedrijven zijn dikwijls betrokken bij de schendingen van mensenrechten door ontbossing, landroof, vervuiling van gronden en water, sociale uitbuiting, intimidatie en onderdrukking van protest, of ze nu zelf dader zijn, laten begaan, of zich onvoldoende vergewissen van wat er bij hun leveranciers gebeurt. Samen met haar partners, leden en vrijwilligers ijvert 11.11.11 voor een bindend VN-verdrag dat bedrijven aansprakelijk maakt voor mensenrechtenschendingen om het even waar die gebeuren.