Biobrandstoffen - Dossier

Biobrandstoffen - Dossier

Europa wil dat tegen 2020 10% van de brandstoffen
voor transport uit hernieuwbare energie bestaat. In de
praktijk zal dat doel voor het overgrote deel bereikt worden via biobrandstoffen.

Recente studies wijzen echter op een aantal belangrijke problemen met de keuze voor biobrandstoffen, niet in het minst voor de voedselzekerheid in het Zuiden en het milieu. Biobrandstoffen: De strijd tussen ons pompstation en hun eten.