Biodiversiteit in gevaar

"Het ritme waarmee populaties, en uiteindelijk soorten, verdwijnen is momenteel zorgwekkend hoog." Dat vindt Hans Van Dyck, hoogleraar gedragsbiologie en natuurbehoud aan het Onderzoekscentrum Biodiversiteit van de Université Catholique de Louvain.

2010 is het jaar van de biodiversiteit. Is er een probleem?
Hans Van Dyck: Het leven op aarde manifesteert zich in een indrukwekkende verscheidenheid. Dat wordt treffend uitgedrukt in het woord biodiversiteit. De almaar groeiende impact van de mens zet deze diversiteit echter zwaar onder druk. In landschappen op mensenmaat delven vele andere levensvormen het onderspit. Het verdwijnen en versnipperd raken van leefgebieden, overexploitatie (bv. zeevis), vervuiling, de invloed van uitheemse woekersoorten en de extra druk van de klimaatverandering vormen een complexe mix van problemen.

Sommige soorten passen zich vlot aan, maar vele andere soorten houden het voor bekeken. Het ritme waarmee populaties, en uiteindelijk soorten, verdwijnen is momenteel zorgwekkend hoog. Dat is geen loze kreet van een overbezorgde actiegroep. Biologen maken zich vooral zorgen over de natuurlijke dienstverlening zoals bestuiving en waterberging die met het verdwijnen van de biodiversiteit ook in moeilijkheden raakt. Het belang van, letterlijk, de bloemetjes en de bijtjes voor de leefbaarheid van onze planeet kan niet genoeg onderstreept worden.
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel