Braille biedt kansen, ook in Afrika!

Blindensch-Claudine02De blinde Fransman Louis Braille is slechts 16 jaar oud als hij in 1825 braille uitvindt. Een eenvoudig systeem van 6 punten waardoor blinde en slechtziende personen kunnen lezen en schrijven.

LICHT VOOR DE WERELD benadrukt op 4 januari, de Wereldbrailledag, het belang van braille voor mensen in ontwikkelingslanden.De zestienjarige Claudine uit Rwanda sprokkelde vier jaar geleden brandhout toen een slang gif in haar ogen spuwde. Het meisje kreeg niet de nodige medische verzorging en werd onherroepelijk blind.  In de blindenschool Kibeho, ondersteunt door LICHT VOOR DE WERELD, leert ze nu braille. "Ik vind het heel moeilijk, maar ik wil doorzetten zodat ik later kan verder studeren." getuigt Claudine.

In België maken blinde en slechtziende mensen vlot gebruik van een computer met aangepaste technologieën. Er bestaan verschillende taalprogramma's die een elektronische tekst voorlezen en via een brailleleesregel kunnen zij zelf lezen wat er op het computerscherm staat. Maar in ontwikkelingslanden gebruiken mensen deze moderne technologieën vaak niet omdat het onbekend is of de aankoop te duur.

Veel blinde kinderen hebben geen toegang tot onderwijs. De nodige hulpmiddelen om hen te integreren in reguliere scholen zijn vaak niet beschikbaar. In arme regio's heeft slechts een op de tien blinde of slechtziende kinderen de kans om naar school te gaan. Nochtans is onderwijs belangrijk om de vicieuze cirkel tussenhandicap en armoede te doorbreken.

LICHT VOOR DE WERELD zet zich in om blinde mensen in ontwikkelingslanden braille aan te leren en hun integratie in de samenleving te bevorderen. Zo kunnen ze deelnemen aan het socio-economische, politieke en culturele leven. LICHT VOOR DE WERELD steunt  de opleiding van brailledocenten, bouwt 'low vision' programma's uit, en rust scholen uit met brailletypemachines en -boeken.

Meer info:

LICHT VOOR DE WERELD is een Belgische niet-gouvernementele organisatie die in kansarme landen blindheid bestrijdt, de levenskwaliteit van blinde personen en hun families verbetert en opkomt voor hun rechten. De ngo is actief in vier Afrikaanse landen (DR Congo, Tanzania, Rwanda, Burkina Faso) waar de focus ligt op preventie en genezing van blindheid en eveneens op onderwijs en vorming voor blinde kinderen en volwassenen. De ngo bestaat sinds 1997.

www.lichtvoordewereld.be
info@lightfortheworld.be
IBAN: BE 95 5230 4029 2158, BIC: TRIO BEBB

Deel dit artikel